Miło nam powitać polski oddział firmy Bird & Bird w Programie Partnerskim WhistleB

15 czerwca, 2021

Cieszymy się niezmiernie, że polskie biuro międzynarodowej kancelarii prawnej Bird & Bird dołączyło do Programu Partnerskiego WhistleB.  Ochrona osób informujących o nieprawidłowościach stała się ostatnio w Polsce gorącym tematem w związku z unijną dyrektywą w tej sprawie. Jako aktywny dostawca systemu whistleblowingu w Polsce jesteśmy podekscytowani perspektywą współpracy z kancelarią prawną Bird & Bird, która kieruje się jasną strategią skoncentrowaną na wykorzystaniu technologii cyfrowej. W WhistleB będziemy wspierać firmę Bird & Bird w dostarczaniu klientom wydajnego rozwiązania technologicznego zapewniającego spełnienie nowych wymogów w zakresie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach.

„Kancelaria Bird & Bird jest czołową firmą doradczą w dziedzinie zgodności, w tym wdrażania prostych i skutecznych rozwiązań dla osób informujących o nieprawidłowościach. Potrzebowaliśmy dostawcy systemu whistleblowingu, który mógłby zapewnić organizacjom pomoc we wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania cyfrowego oferującego bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa i najwyższą wygodę obsługi. Firma WhistleB zaoferowała idealne rozwiązanie” – mówi Aleksandra Widziewicz, Of Counsel, Finance & Financial Regulation, Compliance Task Force Leader w Bird & Bird Poland. 

Jan Tadeusz Stappers, LL.M., Senior Manager, Partnerships, przeprowadził rozmowę z przedstawicielką firmy Bird & Bird na temat rynku w Polsce.


1. Proszę nam powiedzieć więcej o firmie Bird & Bird.

Bird & Bird to międzynarodowa kancelaria prawna specjalizująca się w pomaganiu przedsiębiorstwom z tych branż, w których technologia odgrywa kluczową rolę. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 1350 prawników, świadcząc swoje usługi w ramach oddziałów w 120 krajach.

W Polsce nasza siedziba znajduje się w Warszawie, a tamtejszy zespół oferuje klientom wsparcie głównie w obszarach technologii i komunikacji, przetwarzania w chmurze oraz outsourcingu IT. Doradzamy również w projektach związanych z szeroko rozumianymi kwestiami zgodności.


2. W jaki sposób unijna dyrektywa o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach i jej transpozycja do prawa krajowego wpłynie na przedsiębiorstwa w Polsce?

Obecnie w Polsce obowiązuje mozaika przepisów dotyczących ochrony osób informujących o nieprawidłowościach, w tym regulacje dotyczące różnych sektorów – głównie spółek notowanych na giełdzie oraz podmiotów z branży finansowej. Oznacza to, że transpozycja dyrektywy UE będzie miała istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw w Polsce.

Szczególnie ważny będzie wymóg wprowadzenia wewnętrznych kanałów informowania o nieprawidłowościach w firmach zatrudniających 50 lub więcej pracowników – dlatego w nadchodzących miesiącach będziemy świadkami szaleńczego poszukiwania wiedzy i rozwiązań. 

Zarówno polskie prawodawstwo, jak i przedsiębiorstwa będą musiały uwzględnić przewidziany w dyrektywie UE zakaz podejmowania działań odwetowych. Ponadto należy pamiętać, że ochrona danych jest naturalnie powiązana z wdrażaniem kanału whistleblowingu – organizacje muszą zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych zarówno osoby informującej o nieprawidłowościach, jak i innych zaangażowanych osób. 

Jednocześnie widzimy, że wiele organizacji – nawet tych najbardziej renomowanych – odroczyło wdrożenie rozwiązania whistleblowingu. Może to wynikać z negatywnych wcześniejszych doświadczeń z tym związanych lub niepewności co do sposobu postępowania w sprawach z zakresu whistleblowingu. Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu zawodowym, zachęcam organizacje do jak najszybszego podjęcia działań w tej sprawie, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wsparcia dla procedury whistleblowingu na wszystkich szczeblach organizacji. Spodziewam się, że unikanie tego tematu będzie coraz częściej postrzegane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie jako przejaw zaniedbania. 


3. Jakie są główne problemy, z którymi borykają się lub będą musiały się zmierzyć organizacje w ciągu najbliższych kilku lat, w zakresie korupcji i  nieprawidłowości?

Działalność biznesowa staje się coraz bardziej „płynna” – nie jest już prowadzona centralnie z zarządem nadzorującym przestrzeń roboczą. Zamiast tego wszystko odbywa się online, praktycznie w ciągłym ruchu, w ramach stale zmieniających się form i formatów. Oznacza to, że tradycyjne metody sprawowania kontroli stają się coraz mniej skuteczne, zwłaszcza w jej niematerialnych aspektach, takich jak zarządzanie integralnością i kultura firmowa. Udostępnienie kanału informowania o nieprawidłowościach, a tym samym zaoferowanie zainteresowanym stronom możliwości dzielenia się wewnętrznie swoją wiedzą na temat (potencjalnych) nadużyć jest doskonałym sposobem na wykazanie zaufania pokładanego przez zarząd w pracownikach oraz na tworzenie etycznego środowiska pracy. Zachęca to do przestrzegania reguł i przyciąga osoby, które cenią takie podejście u partnera biznesowego lub pracodawcy.


4. Jakie korzyści mogą czerpać klienci w szerszym ujęciu z przestrzegania nowego prawa?

Dyrektywa wprowadziła obowiązek zapewnienia wewnętrznych mechanizmów whistleblowingu. Mam nadzieję, że jej transpozycja do prawa krajowego będzie odważnym krokiem w kierunku bardziej przejrzystego i dynamicznego społeczeństwa. Polska jest bardzo atrakcyjnym, konkurencyjnym rynkiem z ogromnym potencjałem do dalszego rozwoju na arenie międzynarodowej. Jest to świetna okazja do wprowadzenia wyższych standardów biznesowych, które ostatecznie będą korzystne nie tylko dla tych, którzy ich przestrzegają, ale także dla całego społeczeństwa.


5. Dlaczego nawiązano współpracę właśnie z firmą WhistleB?

Zapewnienie klientom kompleksowej obsługi uwzględniającej wszystkie ich potrzeby jest kluczowym elementem strategii firmy Bird & Bird, w ramach której dostarczamy im spersonalizowane, wydajne rozwiązania. Dlatego nawiązujemy współpracę z dostawcami nowych technologii. Ważne było dla nas uzupełnienie naszych usług prawnych o nowoczesną cyfrową platformę whistleblowingu. 

Rozwiązanie WhistleB oferuje trzy podstawowe korzyści: Po pierwsze nie zagraża bezpieczeństwu danych, a skuteczne zabezpieczenia dają nam pewność ochrony usługi oferowanej naszym klientom. Po drugie platforma jest szczególnie przyjazna w użytkowaniu, czego klienci na polskim rynku oczekują. A po trzecie oferta WhistleB jest dostosowana do potrzeb nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także podmiotów średniej i małej wielkości .

Firma WhistleB weźmie udział w organizowanym przez kancelarię Bird & Bird wydarzeniu zatytułowanym „Sygnalista w przedsiębiorstwie”, które odbędzie się 17 czerwca 2021 roku. 

W razie pytań dotyczących Programu Partnerskiego WhistleB lub whistleblowingu w Polsce zachęcamy do kontaktowania się z Janem Tadeuszem Stappersem, LL.M, lub Aleksandrą Widziewicz, Bird & Bird Poland, aleksandra.widziewicz@twobirds.com, tel.: +48 601 23 61 23. 

Jan Tadeusz Stappers, LL.M.
Senior Manager, Partnerships
jan.stappers@whistleb.com 

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog