Akademia Prawa Europejskiego publikuje artykuł firmy WhistleB poświęcony Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

9 lutego, 2021

Napisany przez radcę prawnego WhistleB Jana Tadeusza Stappersa artykuł zawiera pogłębioną analizę unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Streszczenie artykułu

Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów wytycza nowe ramy prawne, których celem jest ukształtowanie kompleksowego podejścia do ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii na obszarze Unii Europejskiej. Dyrektywa o ochronie sygnalistów ma na celu zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do zgłaszania szeregu nieprawidłowości, z którymi stykają się w miejscu pracy, oraz zapewnienia im ochrony. Dyrektywa narzuca konkretne wymagania dotyczące kanałów zgłaszania, które mają zostać udostępnione. Szczegółowo określa ona wymagania dotyczące ochrony tożsamości sygnalisty, czasu reakcji, osób kontaktowych, kontynuacji, komunikacji, zgodności z RODO i przechowywania zapisów.

W okresie ostatnich 18 miesięcy eksperci z firmy WhistleB wielokrotnie pisali i wypowiadali się na temat Dyrektywy, jednak ten artykuł ma szczególne znaczenie dla tych, którzy pragną zapoznać się z pełniejszym objaśnieniem. W artykule opisano: 

 • Przesłanki do powstania Dyrektywy, w tym koszty nieprawidłowego postępowania 
 • Zakres merytoryczny, tj. co można zgłaszać
 • Zakres personalny, tj. kto może dokonywać zgłoszeń i podlega ochronie 
 • Wymaganie uzasadnionego przekonania, że zgłaszana nieprawidłowość stanowi naruszenie prawa UE
 • Kolejność zgłaszania
 • Minimalne standardy ochrony sygnalistów
 • Zgodność z RODO
 • Zgodność z RODO a zachowanie poufności
 • Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości
 • Nieprzestrzeganie przepisów i kary
 • Praktyki i trendy, w tym zjawisko „forum shopping” oraz outsourcing zarządzania kanałami dla sygnalistów

Kliknij tutaj, aby przeczytać cały artykuł https://rdcu.be/cdBkF lub http://link.springer.com/article/10.1007/s12027-021-00649-7

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i porad, odwiedź centrum materiałów dotyczących unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów udostępnianej przez WhistleB. Może zainteresuje Cię także bezpłatne wypróbowanie gotowego do użycia systemu WhistleB. Dzięki temu dowiesz się, w jaki sposób może on pomóc Twojej firmie zapewnić zgodność z Dyrektywą. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jan Tadeusz Stappers, LL.M.

Senior Manager, Partner

jan.stappers@whistleb.com

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog