10 najważniejszych trendów w obszarach ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r. – nowy e-book od NAVEX Global

2 lutego, 2021

W nowym e-booku naszej spółki macierzystej NAVEX Global poświęconym 10 najważniejszym trendom w obszarach ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r. przewidujemy, że w nadchodzącym roku „osoby informujące o nieprawidłowościach będą miały okazję się wykazać jak nigdy dotąd”. Narodziny „bohatera-sygnalisty” jest oczywiście czymś, co uważnie śledzimy w WhistleB od lat. W związku z wejściem w życie pod koniec roku dyrektywy UE w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach z zadowoleniem obserwujemy rosnące znaczenie tych osób z punktu widzenia problematyki ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r.

E-book powstał przede wszystkim z myślą o specjalistach z zakresu ryzyka i zgodności z przepisami, a zawarliśmy w nim zarówno prognozy, jak i zalecenia na nadchodzący rok. Każdy trend został opisany i wpisany w szerszy kontekst przez ekspertów branżowych i liderów NAVEX Global, w tym Karin Henriksson z WhistleB, oraz towarzyszy mu sekcja praktycznych porad. 

W tym roku uwzględniono wyzwania, jakim musieli stawiać czoła w 2020 r. specjaliści obszaru ryzyka i zgodności z przepisami z powodu pandemii COVID-19. Jednak miniony rok doprowadził także do wyłonienia się w nowym kształcie profesji, dzięki której możliwe będzie zdobycie pewności co do słuszności decyzji podejmowanych w związku z działalnością w 2021 r. 

Oto zagadnienia opisane w nowym e-booku poświęconym 10 najważniejszym trendom w obszarach ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r.:

  • Ryzyko i zgodność z przepisami „pod jednym dachem”
  • Zarządzanie ryzykiem + bezpieczeństwo IT w epoce pracy z domu
  • Nadciągająca fala zainteresowania inwestorów raportami ESG (Environmental, Social & Governance)
  • Rok niepewności zachęcił do wprowadzania zintegrowanego zarządzania ryzykiem
  • Globalne przepisy ochrony prywatności: punkty zapalne do monitorowania w 2021 roku
  • Różnorodność, równość i inkluzja społeczna: większa przejrzystość i odpowiedzialność
  • Miejsce pracy po zakończeniu pandemii COVID-19: czego powinni się spodziewać pracodawcy
  • Ryzyko i prężność podmiotów zewnętrznych: budowanie pomostu między zgodnością z przepisami a zarządzaniem łańcuchem dostaw
  • Szkolenia: więcej komplikacji, większe znaczenie – i więcej negatywnych reakcji
  • Nowa era odpowiedzialności: globalny wzrost znaczenia whistleblowingu

Myślą przewodnią e-booka jest przede wszystkim przesłanie, że możliwość realizacji nowych priorytetów oraz wykorzystania nowych możliwości zależeć będzie od tego, czy osoby odpowiedzialne za obszary ryzyka i zgodności z przepisami będą potrafiły wypracować całościowe podejście do zarządzania ryzykiem. Podejście takie będzie wymagało uwzględnienia praktyk organizacji w zakresie zgodności, IT, działalności operacyjnej, budowania wizerunku, współpracy z podmiotami zewnętrznymi i ESG. 

Zachęcamy do obejrzenia nagrania pochodzącego z najnowszego webinaru NAVEX Global poświęconego e-bookowi?

E-book poświęcony 10 najważniejszym trendom w obszarach ryzyka i zgodności z przepisami w 2021 r. możesz także pobrać bezpłatnie.

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog