Nasjonale lover om vern av varslere

Inntil EU-direktiv om vern av varslere trådte i kraft,  varierte den nasjonal lovgivning om beskyttelse av varslere på verdensplan.

Alle landene i EU må implementere reglene i direktivet i den nasjonale lovgivningen, enten ved å oppdatere eksisterende lover eller ved å opprette nye.

Les om hvordan EU-landene nå beskytter deres varslere her

Den franske loven om vern av varslere

Les mer

Den tyske loven om vern av varslere

Les mer

Den spanske loven om vern av varslere

Les mer

Den irske loven om vern av varslere

Les mer

Den belgiske loven om vern av varslere

Les mer

Den greske loven om vern av varslere

Les mer

Den finske loven om vern av varslere

Les mer

Den nederlandske loven om vern av varslere

Les mer

Den polske loven om vern av varslere

Les mer

Den italienske loven om vern av varslere

Les mer

Den portugisiske loven om vern av varslere (lov nr. 93/2021)

Les mer

Den svenske loven om vern av varslere

Les mer

Den danske loven om vern av varslere

Les mer

Den luxembourgske loven om vern av varslere

Les mer