Den irske loven om vern av varslere

21. juli 2022 trådte en ny lov om vern av varslere i kraft i Irland for alle offentlige og private organisasjoner med 50 eller flere ansatte.

Download now

Den irske loven om vern av varslere

21. juli 2022 trådte en ny lov om vern av varslere i kraft i Irland for alle offentlige og private organisasjoner med 50 eller flere ansatte.

Ved å implementere EU-direktivet om vern av varslere i nasjonal lovgivning har Irland overhalt lovgivningen om vern av varslere i henhold til eksisterende «Protected Disclosures Act» fra 2014.

Den nye «Protected Disclosures (Amendment) Act»
fra 2022 innebærer at implementeringen av EU-direktiv 2019/1937 utvider lovens omfang slik at den også omfatter beskyttelse av frivillige, aksjonærer, styremedlemmer og jobbsøkere for første gang. Loven gjelder nå også for
alle offentlige og private virksomheter med 50 eller flere ansatte, som alle blir pålagt å implementere formelle kanaler der ansatte kan oppgi beskyttet informasjon.

For bedrifter og organisasjoner som har mellom 50
og 249 ansatte gir loven en forlengelse av fristen fram
til 17. desember 2023 for etablering av disse formelle kanalene.

Hva dekker den nye irske loven om vern av varslere?

Den nye irske loven om vern av varslere er basert
på minimumsstandardene i EU-direktivet, som betyr
at alle bedrifter må overholde følgende krav:

 1. En trygg og konfidensiell kanal for mottak av varsler må være på plass.
 2. Bekreftelse på at et varsel er mottatt må gis varsleren innen sju dager.
 3. En upartisk person eller avdeling må oppnevnes for å følge opp varslene.
 4. Det må føres journaler over hvert varsel som mottas.
 5. Det må gjennomføres en nøye oppfølging av varselet av den utpekte personen eller avdelingen.
 6. Tilbakemelding om oppfølgingen av varselet må gis til varsleren innen tre måneder.
 7. All behandling av personopplysninger må utføres i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

Hva er de nye reglene for å beskytte varslere mot gjengjeldelse?

Den nylig endrede loven introduserer flere viktige endringer som styrker eksisterende beskyttelse
av varslere.

 

 • Loven innfører en forpliktelse for alle private organisasjoner med 50 ansatte eller mer,
  som må sørge for å etablere formelle rapporteringskanaler som vil beskytte
  giveren av informasjonen.
 • Den nye lovgivningen utvider persontypene som er beskyttet til å også omfatte frivillige, styremedlemmer, aksjonærer, ulønnede lærlinger og jobbsøkere.
 • Beskyttelsen av varslere styrkes gjennom
  en reversering av bevisbyrden i sivile prosesser angående påstander om represalier mot varslere, utvidelse av midlertidige fritakstiltak for å inkludere represalier utover oppsigelse,
  og straffebøter for represalier.
 • Loven krever utvidet datainnsamling
  og publikasjonsbestemmelser med hensyn
  til antall beskyttede opplysninger.

Den endrede loven introduserer et bredere rammeverk for å støtte og håndheve beskyttelsen av varslere i Irland.

Selv om lovforslaget overgår minimumsstandardene som er fastsatt i EU-direktivet, gir den nye irske loven om offentliggjøring også et ansvar for håndheving og støtte av de nye kravene.

Kravene til organisasjoner om å etablere formelle rapporteringskanaler og prosedyrer under den nye
loven vil bli overvåket og håndhevet av kommisjonen
for arbeidsplassrelasjoner. Arbeidsgivere vil bli pålagt
å anerkjenne, følge opp og gi tilbakemelding på alle rapporter som mottas gjennom disse kanalene innen
de tidsrammer som er angitt i EU-direktivet.

I tillegg vil det etableres et nytt kontor for «The Protected Disclosures Commissioner» på ombudsmannens kontor for å støtte den nye lovgivningen. Når en varsler velger å varsle eksternt til noen av de foreskrevne personene som er listet opp i henhold til loven, vil oppdragsgiveren dirigere beskyttede opplysninger til det mest passende organet når det er uklart hvilket organ som er ansvarlig for å sikre at alle beskyttede opplysninger vil bli behandlet på riktig måte.

Når denne loven nå trer i kraft forventes det at det nye «Office of the Protected Disclosures Commissioner»
vil starte opp innen utgangen av 2022.

Du er kanskje også interessert i ...

 • Se vårt on-demand webinar om varsling for å se hvordan WhistleB hjelper organisasjoner med å oppfylle kravene i EUs reguleringer rundt varsling, inkludert den nye irske loven.
 • Last ned vår veiledning for å lære hvordan vår nettbaserte varslingsløsning hjelper deg med å overholde kravene.
 • Bruk sjekklisten vår til å sikre at du velger en pålitelig varslingstjeneste.

Bestill en demo eller få mer informasjon

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.