Varslingssystem for åpenhet. I Oslo avisen Dagens Næringsliv onsdag 14. november kan vi lese at «Varsling kan gi redde ledere». Men ledere skal være modige, ikke redde. Hva er det ledere er redde for? Jo, i varslingssaker, enten en varsling er godt begrunnet eller uten grunnlag, opplever ledere når saken kommer i media eller blir kjent i organisasjonen at de føler seg rettsløse. Artikkelen påpeker at i «servant leadership», i vår skandinaviske ledelse, er det viktig at ledere forstår verdien av human kapital hvor åpenhet, respekt og tillit er god valuta. I en velfungerende organisasjon er det stadig tilbakemeldinger. Likevel er et godt varslingssystem et supplement for informasjon som ikke kommer naturlig frem. For at ledere skal være modige og støtte begge former for tilbakemeldinger må vi både beskytte de anonyme varslerne og lederne slik at varsling blir sett på som en del av organisasjonens DNA. WhistleB er ett varslingssystem for åpenhet respekt og tillit som brukes over hele verden, blant annet av norske kunder. Varslingstjenesten muliggjør anonym rapportering av følelsesmessig vanskelige spørsmål. Andreas Middelthon er jurist med 30 år i oljeindustrien som advokat og organisasjonsutvikler. Nå med flere styreverv, mentor for toppledere og som representant for WhistleB i Norge. med kontor i Stavanger. E-post: andreas@middelthon.no  Telefon: +47 97180381

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).