To måneder igjen: Ikke alle forstår helt hva de nye varslingslovene innebærer

oktober 14, 2021

Det er nå to måneder til de nye varslingslovene trer i kraft i Europa, men nye undersøkelser viser at mange organisasjoner ikke helt vet hva dette vil innebære. WhistleBs morselskap NAVEX Global har snakket med 2250 personer i ni EU-land for å finne ut hvor godt man kjenner til EU-direktiv om vern av varslere i regionen og hvor godt forberedt man er. 

Undersøkelsen blant forretningsledere viser at et betydelig mindretall på 16 % har aldri hørt om direktivet. Selv bland de 83 % av respondentene som sa at de kjenner til direktivet, er det kun 46 % som sier at de forstår det helt. 

Dette kan skyldes to viktige årsaker.

«De siste 18 månedene har COVID-19-pandemien stått øverst på organisasjonenes agenda, og derfor har kanskje ikke spørsmål om samsvar på lang sikt vært prioritert høyt. Og offentlige myndigheter har vært i samme situasjon, så i noen land ligger også etter timeplanen når det gjelder å implementere direktivet i lokal lovgivning. Det betyr også at spørsmålet om varsling ikke har vært prioritert særlig høyt i media og andre kanaler,» sier WhistleB medstifter Karin Henriksson. 

Manglende bevissthet om loven er en alvorlig hindring når det kommer til samsvar, noe 42 % av respondentene sa seg enige i. Og for mange organisasjoner er det vanskelig å gjennomføre forberedelsene for samsvar når direktivet stadig ikke er implementert i det lokale lovverket. 

«Jeg er redd for at bedrifter som venter, vil risikere å komme i siste liten-situasjon, litt som da personvernforordningen trådte i kraft. Men vi kjenner EU-direktivets minstekrav. Så bedriftsledere trenger ikke å føle seg handlingslammede selv om lokale lover stadig ikke er ferdige.

Og det er en god nyhet for alle som føler de ikke har oversikten når det gjelder de nye varslingslovene, men som ønsker å unngå å måtte ordne det hele i siste liten. Vi anbefaler at bedrifter gjennomgår de sju minstekravene (se nedenfor) og finne løsninger som kan hjelpe dem med å oppfylle kravene. 

  1. En trygg kanal for mottak av varsler er nødvendig.
  2. Bekreftelse på mottak av varsler må gis varsleren innen sju dager.
  3. En upartisk person eller avdeling må oppnevnes for å følge opp varslene.
  4. Det må føres journal over hvert varsel, i samsvar med taushetsplikten.
  5. Det må gjennomføres en ordentlig oppfølging av varselet av den utpekte personen eller avdelingen.
  6. Tilbakemelding om oppfølgingen av varsel må gis til varsleren innen tre måneder.
  7. All behandling av personopplysninger må utføres i samsvar med personopplysningen.

Du finner et kortfattet sammendrag om Navex Globals nye forskningsresultater her: EU Directive Survey.  Den fullstendige rapporten inneholder data og innsikt som vil bli tilgjengelig senere i oktober.

WhistleBe er en sikker varslingsplatform som overholder personvernforordningen og hjelper organisasjoner med å behandle varslingssaker og oppfylle kravene til de nye varslingslovene i Europa. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Karin Henriksson, grunnlegger, partner og seniorrådgiver, WhistleB 
karin.henriksson@navexglobal.com
+46 70 444 32 16.

Kontakt oss

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog