Hvorfor WWF bruker WhistleB

juni 8, 2021

Som verdens største uavhengige naturvernorganisasjon, trenger egentlig ikke WhistleBs kunde WWF Verdens naturfond (WWF) noen introduksjon. Hvis du besøker organisasjonens nettside, vil du se at dette er en organisasjon som bygger på og er avhengig av tillit. 

«Som en ideell organisasjon setter WWF meget stor pris på den tillit som gis oss. Partnere har tillit til at vi kan utføre våre fellesprosjekter, myndigheter og private organisasjoner har tillit til vitenskapen vår og at vi kan skape løsninger som kommer naturen og folk til gode, og givere stoler på at vi bruker pengene deres på en måte som kommer naturen til gode. For å beskytte denne viktige tilliten, er det avgjørende at WWF følger beste praksis når det gjelder styring, ansvarlighet og åpenhet.» Lederskap | WWF (worldwildlife.org)

WhistleB er stolte over å kunne støtte WWF i arbeidet med å sikre åpenhet og opprettholde organisasjonens standarder.  

Vi har intervjuet WWFs Richart Hart. Han er ekspert på respekt på arbeidsplassen og arbeider i organisasjonens avdeling for etterforskning og samsvar. Vi ønsket å finne ut hvorfor WWF valgte nettopp WhistleB som sin leverandør av varslingstjenester.

WhistleB: Richard,fortell oss litt om WWF.

WWF: WWF er et globalt nettverk med organisasjoner som har en felles oppgave.  Nettverket er bygget opp av uavhengige nasjonale organisasjoner og kontorer i de enkelte landene, som fokuserer på bestemte oppgaver innenfor naturvern. Alle grener av organisasjonen må overholde forskjellige nettverksstandarder. WWF International ligger i Sveits og fungerer som organisasjonens sekretariat.

WhistleB: Hvorfor oppfyller WhistleB så godt behovene til WWF? 

WWF: Løsningen gjør akkurat det vi ønsker at den skal gjøre. Den er enkel å bruke, både når det gjelder å kunne varsle, analysere og håndtere saker.  

WhistleB: Hvordan brukes tjenesten innad i WWF? 

WWF: Per i dag bruker vi tjenesten på 14 språk og har planer om flere.  Den er tilgjengelig for vårt interne personale, kontraktører og offentligheten. Det eksisterer tre «kanaler» for varsling på landingssiden. Én for interne saker, én for saker som er relatert til menneskerettigheter og én for samfunnsklager.  WhistleBs tjeneste fungerer sammen med lokale (ansikt-til-ansikt) klagemekanismer i lokalsamfunn som ikke nødvendigvis har tilgang til internett og fungerer som et globalt depot for alle saker som kommer inn.

WhistleB: Hva er det beste ved tjenesten? 

WWF: Den gjør oss trygge på at vi er i samsvar med lover om databeskyttelse i mange forskjellige jurisdiksjoner. Landingssiden er enkel og grei å bruke, og den finnes på veldig mange språk. 

WhistleB: Hvilke erfaringer har du når det gjelder den støtten som gis av WhistleB? 

WWF: WhistleBs støttepersonell reagerer raskt og er lydhøre om forslag til endringer.

WhistleB: Er det annet du har lyst å si?

WWF: Jeg ser frem til ny oppdateringer som letter tingene enda mer.

Finn mer informasjon om WhistleBs tjenester på Premium – WhistleB.

_____

Kort sammendrag 

WWF er verdens største uavhengige naturvernorganisasjon. “WhistleB-løsningen gjør oss trygge på at vi er i samsvar med lover om databeskyttelse i mange forskjellige jurisdiksjoner. Landingssiden er enkel og grei å bruke, og den finnes på veldig mange språk.” Richard Hart, Investigations & Compliance, WWF

Ta kontakt

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.