Fordeler med varsling

juni 27, 2019

En av de mest verdifulle fordelene med varsling er at det gjør det mulig for organisasjoner å få tilgang til vanskelig tilgjengelig informasjon som kan hjelpe ledere til å minimere forskjellige former for risiko. I mange tilfeller har også varsling en forebyggende innvirkning; Bare tilstedeværelsen av et godt etablert varslingssystem vil gjøre potensielle skadevoldere til å tenke seg om to ganger.

Å forholde seg stille kan være kostbart – tillat anonym rapportering

For å få større fordeler med varsling, må organisasjoner implementere et sikkert varslingssystem som gjør det mulig å ha anonyme bekymringsmeldinger med etterfølgende dialog. Anonymitet er viktig fordi potensielle varslere kan være redd for gjengjeldelse, og følgelig velger å være stille om sine mistanker om at noen har uetisk oppførsel. En anonym rapporteringskanal gir folk mer tillit til systemet og mot til å si i fra, og dermed øker sjansene for at ledere mottar kritiske rapporter og realiserer fordelene ved at det varsles, slik det er beskrevet nedenfor.

Vanlige fordeler med varsling

Oppdag forsømmelser og opptre tidligere

Varsling er noe unikt ved at det gir alle i organisasjonen muligheten til å rapportere en bekymring hvis de ser noe de mistenker er mot organisasjonens etiske prinsipper.

Ta vare på ting internt

Over hele verden ser vi ny lovgivning som gir sterkere beskyttelse av varslere lover over hele verden, slik som i EU og Australia. Det innebærer at hvis du ikke lytter til og behandler varsling av bekymringsmeldinger internt, kan folk bestemme seg for å rapportere eksternt, for eksempel til media, og de er lovlig beskyttet hvis de gjør det.

Reduser tap når mislighold oppstår

I følge Association of Certified Fraud Examiners gir varslingssystemer betydelige fordeler for organisasjoner gjennom betydelige reduksjoner av tap ACFEs rapport til nasjonene viste at organisasjoner som ikke hadde et varslingssystem på plass, led tap som var dobbelt så stort som de som hadde et varslingssystem.

Bygg tillit til hva organisasjonen står

I vår siste kundeundersøkelse om organisatorisk varsling, svarte 50% av deltakerne at arbeidet med å bygge tillit var den viktigste fordelen med et varslingssystem. Dette illustrerer at fordelen med varsling ikke er begrenset til å identifisere og følge opp når det foreligger lovbrudd eller mislighold. I dag demonstrerer åpenhet for varsling en form for forpliktelse til høy etiske standard og betydningen av å bygg tillit til hva selskapet står for.

Sikre etterlevelse av lov og regelverk

Globalt er det en trend mot strengere beskyttelse mot korrupsjon og beskyttelse av varslere, for eksempel EU Whistleblower Protection Directive, samt strengere juridiske krav til håndtering av personopplysninger. WhistleBs varslingssystem samsvarer med EUs regler for databeskyttelse, GDPR, de strengeste i verden, samt med lokale lovkrav. En organisasjon vil ha store fordeler av å ha et godt varslingssystem på plass for å redusere sin risiko for å bli tatt for brudd på disse strenge reglene.

Kontakt oss

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog