En vennlig påminnelse – tidsfristen for EU-direktiv om vern av varslere

juni 1, 2021

I helgen snakket jeg om direktivet med noen, og det gikk opp for meg at enkelte bedrifter har først nå begynt å se på hva EU-direktiv om vern av varslere vil bety for dem – altså bare 6 måneder før direktivet trer i kraft. Jeg må innrømme at det ikke er veldig overraskende, med tanke på at de fleste land i EU stadig ikke har kommet med sin tolkning av loven. Men, etter hvert som landene faktisk kommer med lokale lover om vern av varsler i de kommende månedene, forventer vi at en god del ledere vil få det travelt med å finne varslingsløsninger som oppfyller regelverket og som kan implementeres på en enkel og grei måte.. Detter er nemlig et av minstekravene på Europeisk nivå – at organisasjoner må ha en varslingskanal. 

Men hvilke bedrifter vil påvirkes av dette? Hvis bedriften din har virksomhet i EU og har 250 ansatte eller flere, så må du oppfylle kravene i EU-direktiv om vern av varslere innen 17. desember i år. Organisasjoner med 50 eller flere ansatte er også underlagt den nye loven, men de har to år eller mer på seg. 

Hvis du er av dem som liker å være godt forberedt når det gjelder å overholde nye lover som trer i kraft, så er den gode nyheten at du kan begynne å forberede deg nå, selv om de nasjonale retningslinjene stadig ikke ligger klar. Begynn med å gå igjennom de sju minstekravene (se nedenfor), og finn frem til løsningene som kan hjelpe deg med å oppfylle dem. 

  1. En trygg kanal for mottak av varsler er nødvendig.
  2. Bekreftelse på mottak av varsler må gis varsleren innen sju dager.
  3. En upartisk person eller avdeling må oppnevnes for å følge opp varslene.
  4. Det må føres journal over hvert varsel, i samsvar med taushetsplikten.
  5. Det må gjennomføres en ordentlig oppfølging av varselet av den utpekte personen eller avdelingen.
  6. Tilbakemelding om oppfølgingen av varsel må gis til varsleren innen tre måneder.
  7. All behandling av personopplysninger må utføres i samsvar med personopplysningen.

I en artikkel fra april snakket vi om hvordan WhistleB sin løsning kan hjelpe organisasjoner med å overholde disse kravene. 

Dessuten inneholder EU-direktiv om vern av varslere en liste med personer som kan varsle om uredelige handlinger samtidig som de er juridisk beskyttet. Det viktige her er at denne listen omfatter mange andre enn de ansatte, så du bør kanskje finne en løsning som også tar høyde for dette.

Det er selvfølgelig mye mer som du må vite om direktivet. Men for å holde denne påminnelsen noenlunde kort, så kan du besøke WhistleBs dedikerte senter for mer detaljert informasjon. Helt siden EU-direktiv om vern av varslere ble godkjent for 18 måneder siden, har vi delt oppdateringer gjennom artikler, presentasjoner og webinarer. De fleste av disse kan du finne på nettsiden vår.

Du må bare ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. 

Karin Henriksson, grunnlegger, partner og seniorrådgiver, WhistleB 
karin.henriksson@whistleb.com
+46 70 444 32 16. 

Ta kontakt

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.