En ny tidsalder for ansvarlighet: Global varsling på fremmarsj

februar 23, 2021

En ny e-bok om de 10 viktigste trendene innenfor risiko og samsvar for 2021, forutser at vi går mot en ny tidsalder for ansvarlighet og global varsling. E-boken er utgitt av morselskapet vårt NAVEX Global og inkluderer innsikt fra medstifteren av WhistleB, Karin Henriksson, som bidrar med en artikkel om global varsling.  

Hun ser på utviklingen innenfor lovregulering av varsling forskjellige steder i verden og hvordan bestemte emner er fremtredende, for eksempel taushetsplikt. Artikkelen kommer også inn på ting som organisasjoner kan gjøre for å trappe opp varselhåndtering. Her er overskriftene.

Europe vil se et stort sprang forover når det gjelde beskyttelse av varslere med det nye EU-direktivet som skal tre i kraft på nasjonalt nivå blant EU-statene i slutten av 2021. 

«Vi forventer at tre ting vil endre seg som et resultat av det nye direktivet. For det første vil det gi varslere en helt ny status. For det andre vil det bedre rollen organisasjoner kan spille i arbeidet med å få uetisk 

atferd og kriminelle handlinger frem i lyset. Og som vi allerede ser, vil det føre til at varslingssystemene og varselhåndtering oppnår et høyere faglig nivå.

Rettelse: 

Rettelse i e-boken: EU-direktivet krever at organisasjoner med 50 eller flere ansatte skal ha en sikker og konfidensiell intern varslingskanal. Grenseverdien på omsetning eller verdi av eiendeler på mer enn 10 millioner euro ble i siste ende utelatt fra innholdet i direktivet. 

I USA offentliggjorde Securities and Exchange Commission (SEC) i 2020 endringer i regelverket som styrer deres varslingsprogram. SEC vil med dette gjøre tildelingsprosessen mye tydeligere og mer transparent og man forventer at dette vil føre til høyere nivå for varsling.

Asia-Stillehavsregionen er også inne i en periode med økt lovregulert vern av varslere, spesielt i Australia, New Zealand og Japan. Som i Europa, arbeides det på et felles juridisk rammeverk som skal sikre at organisasjoner har et varslingssystem på plass og som beskytter varslerne. 

Forpliktelsen til å opprettholde taushetsplikten i forhold til varslerne, er noe som kjennetegner nye lover på dette området globalt. Manglende overholdelse kan medføre økonomiske, omdømmemessige og strafferettslige straffer. Man regner også med større straffer og bøter for organisasjoner som ikke implementerer varslingssystemer som oppfyller lovkrav eller som setter i gang gjengjeldelsesaksjoner mot varslere.

En annen global trend innenfor varsling, er en utvidelse av hvem som kan defineres som varsler.  Tidligere anså man vanligvis at det bare var ansatte som kunne være varslere, men EU-direktivet, endringer i australske lover om varsling og en ny japansk lov utvider beskyttelsen og varslingsmulighetene til andre, inkludert tidligere og pensjonerte ansatte og ledere.

Vil du vite mer? Da bør du melde deg på webinaret som holdes den 11. mars

Du kan også lese artikkelen om global varsling i den gratis e-boken NAVEX Global , Topp 10 risiko og samsvar-trender for 2021.

Ta kontakt

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.