Digitalt varslingssystem – et verktøy for HR

februar 27, 2019

Hvordan kan et digitalt varslingssystem bli et konkurransefortrinn i HR ledelse? Det er en tøff konkurranse om de beste talentene nå for tiden, og generasjonen for de yngre er mer orientert mot å velge en arbeidsgiver som har et verdisystem som er sammenfallende med hva de unge er opptatt av. Det samme kan sies om å beholde talentfulle unge medarbeidere; en bedrifts ansatte er ser mer lojale dersom de er på en arbeidsplass hvor de vet de kan føle seg trygge og hvor etikk blir tatt på alvor.

Vi fikk en tydelig bekreftelse på dette når vi nylig ga en presentasjon om vårt varslingssystem på en større HR konferanse i Stockholm. Microsoft Sweden hadde invitert hundrevis av HR sjefer. Selskaper er nå mer enn før opptatt av å knytte til seg engasjerte lojale medarbeidere, og det er mange måter å gjøre dette på. En nøkkelfaktor er å ha et solid etisk kompass å styre etter, men dette må gjøres håndfast og tydelig for de ansatte, og det er her vi ser at et digital varslingssystem spiller en rolle.

Når vi kopler synspunktene til HR sjefene og hva som skjer i arbeidsmarkedet sammen med #Metoo kampanjen, så kan vi si at det er en grasrotbevegelse på gang. En mer engasjert del blant arbeidstakerne har sagt hva de mener – og det de ønsker er et mer etisk orientert næringsliv.

Denne grunnbevegelsen minner meg om tiden de første årene etter tusenårsskiftet da bærekraft ble en ny driver for næringsvirksomhet. Jeg opplevde det sammen med Karin når vi arbeidet med ledere som fattet interesse for å ta en ledende posisjon om bærekraft, og det på en tid det da det første gang ble fokus på klimaendringer.

Det som nå er er digitale varslingssystemer gjør det mulig å rapportere på en helt ny måte. Fremtidsrettede ledere kan tydeliggjøre et ønske om mer etiske adferd i sin næringsvirksomhet, og det den med kraften som ligger i de digitale verktøyene, for å skille seg ut på en positive måte og gjøre seg attraktive for de rette talentene.

Et eksempel er ledere som har tatt forretningsetikk på alvor og allerede har et robust regelverk på plass. I enda større grad vil de være i stand til å bruke digitale verktøy som støtter og følger opp deres foretrukne etiske adferd. De har implementert online løsninger som systematisk gjør det mulig å praktisere god forretningsetikk innenfor deres daglige virksomhet. Et slikt verktøy er et sikkert, digitalt varslingssystem som både gir de ansatte en ny stemme men også en oppfordring til å vise ansvar når det legges til rette for en mer etisk orientert arbeidsplass.

For mer informasjon om vårt  digitalt varslingssystem , kontakt oss:

Andreas Middelthon

WhistleB Norge

Email: andreas.middelthon@whistleb.com

Telephone: +47 97180381

Ta kontakt

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.