10 år med varsling og WhistleB på Verdens varslerdag

juni 22, 2021

Den 23. juni 2021 er Verdens varslerdag. Det er dagen hvor vi feirer og setter pris på dem som varsler om saker som de finner mistenkelige og har mistanke om er ulovlige. I 2021 er det også ti år siden WhistleB ble stiftet. Vi vil gjerne feire verdens varslerdag med dette tilbakeblikket på hvordan tingene har endret seg de siste ti årene – og WhistleBs rolle i dette arbeidet.

Les intervjuet med Karin Henriksson, som er en av stifterne av WhistleB, som nå er en del av NAVEX Global.


Hvordan har holdningen til varslere endret seg i løpet av de siste ti årene? 

Den har forandret seg betydelig. Da vi startet WhistleB for ti år siden, ble vi noen ganger spurt om hvorfor det var nødvendig med et varslingssystem. I Norden er vi kjent for en flat organisasjonsstruktur og kanskje en noe mindre hierarkisk ledelsesstil og en åpen dør-politikk, så folk antok at alt var transparent. I andre deler av Europa, som i Frankrike på den tiden, fikk vi høre at «dette passer ikke i vår kultur». I andre land, som i Spania og Portugal, var der lovgivning som begrenset anonym varsling, sannsynligvis med tanke på de negative sidene ved anonym varsling.

I dag vet vi at ingen organisasjoner er trygge, og det gjelder også dem med en fantastisk god bedriftskultur og godt lederskap. Det er alltid en sannsynlighet for at en person kan handle uetisk. Selskaper forstår verdien av varsling, enten det handler om risikoreduksjon, kostnadsreduksjon, merkebeskyttelse, bærekraft, velvære blant de ansatte eller for å samsvare med den kommende EU-loven som krever varslingskanaler for organisasjoner med 50 eller flere ansatte.


Hva skyldes skiftet til et mer positivt syn på varslere?

Jeg kan trekke frem en rekke konkrete hendelser som har ført til denne endringen – og begynner med den mest kjente, #MeToo-bevegelsen. Seksuell trakassering hadde lenge vært noe man ikke snakket om. Plutselig var det noe alle snakket om, takket være #MeToo-bevegelsen og en rekke sterke og fargerike personligheter. Det ble mer akseptert at man varslet og man begynte å lytte til varslerne. Det ga folk mot til å varsle. Men det var de sosiale medier og resten av media som fungerte som varslingskanaler og som var årsaken til at det kom endringer. Det vi ønsker, er å opprette trygge kanaler for organisasjoner, slik at problemer kan behandles innad i organisasjonene (når det er mulig). 

En annen “hendelse” var dataskandalen rundt Cambridge Analytica. Her opplevde vi en mer positiv tone i media. Varsleren ble hyllet som en helt og  ikke hengt ut som problemskaper eller illojal. Dette var også en viktig faktor i holdningsendringen som var på vei.

Endelig begynte det å dukke opp lovgivning rundt omkring i verden som gjenspeilte denne totale holdningsendringen. Vi ser strengere databeskyttelseslover, kraftigere lovbeskyttelse av varslere og lover mot gjengjeldelser mot varslere. Alt dette er trinn på veien mot en tryggere tilværelse for varslere og mer transparente bedrifter.


Hvordan har selskaper reagert på dette?

Det har vært en smitteeffekt i forhold til varsling i organisasjoner. Store selskaper og investorer har villet vise sin nulltolleranse og at de reagerer i forhold til alle former for uetisk atferd, det være seg seksuell trakassering, korrupsjon, hvitvasking av penger osv. Å kvitte seg med slike saker kan være vanskelig uten pålitelig dokumentasjon, og den kommer gjerne først og fremst fra dem som lider eller andre som er under mistanke. 

Man ble klar over hvor viktig varslere er for arbeidsplassen og muligheten for å kunne varsle på en trygg måte. Siden identifisering og adressering av problemer der de oppstår er mindre skadelig og mindre kostbart, har organisasjoner begynt å se etter en mer systematisk tilnærming til varsling. Det kan være alt fra å etablere en god bedriftskultur på området til å håndtere og undersøke saker på riktig måte. Det betyr at i noen tilfeller kan ansatte og andre interessenter varsle anonymt, men i de fleste tilfeller betyr det implementering av robuste, sikre og trygge kanaler som oppmuntrer varslere til å snakke ut.


Hvordan vil EU-direktiv om vern av varslere påvirke markedet og varslerne i regionen? 

Forhåpentligvis vil den viktigste innvirkningen være det tiltenkte formålet med direktivet – å komme atferd som bryter med EU-lovene til livs, ved å gjøre det tryggere å varsle. 

I praksis betyr det at alle selskaper med 50 ansatte eller mer innenfor EU, må ha en varslingskanal hvor folk kan varsle om mistenkelig atferd, og alle varslere må være beskyttet og deres identitet konfidensiell. Og det må være en prosess som kan følge opp sakene og gi tilbakemeldinger til varslerne, som håndteres av en eller flere uavhengige personer. Det har aldri før skjedd at varslerne er midtpunktet for en lovgivning.

Derfor ser vi også en helt annen etterspørsel etter produktene våre i dag. Det er oppstått et nytt marked.


Hvordan har de siste ti årene vært for WhistleB?

De har vært fantastisk! Og selv om holdninger, regelverk og markeder har endret seg (til det bedre, heldigvis), så har vårt hvorfor forblitt det samme. Som stifter at WhistleB har både Gunilla og jeg en fortid innenfor bærekraft og forretningsetikk. For WhistleB, har det siden starten vært målet å gjøre forretningsverdenen, samfunnet og organisasjoner mer åpne og transparente. 

Og dette har vært det styrende prinsippet bak WhistleB-systemet. Vi var klar over at det fantes telefontjenester tilgjengelig for varslere i samsvar med den amerikanske US Sarbanes-Oxley Act fra 2002. Men dem kunne man ikke bruke i et Europa med mange språk og strenge personvernlover. Og vi følte hele tiden at hvis ikke varslerne har tillit til systemet, så vil de ikke varsle, og dermed vil selskapene ikke oppnå optimal verdi fra varslene deres. 

Hvordan varsle på en trygg måte på mange forskjellige språk, slik at terskelen for å kunne varsle blir så lav som mulig? Det var spørsmålet vi stilte oss. Så vi utviklet en nettbasert plattform for sikker håndtering av varslingssaker, og muligheten for å opprette en dialog med den anonyme varsler var noe vi implementerte helt fra begynnelsen av. 

Det er godt å se at de fleste organisasjoner i dag er på samme vei. Tiåret har vært en periode hvor selskaper har begynt å ta samfunnsmessig ansvar og arbeider for transparents og en mer etisk praksis. Varsling har i stadig større grad blitt en del av dette arbeidet.


Hvordan har selskapet vokst? 

I flere år vokste vi med kundene våre og i takt med deres behov. I slutten av 2019 ble vi en del av NAVEX Global. Det har gjort det mulig for oss å utvikle vår webtjeneste enda mer. Å være en del av et ledende samsvar- og risikoselskap, betyr at våre kunder nå kan dra fordel av en rekke andre verktøy innenfor samsvar, ESG og risikohåndtering. 

Teamet vårt har også spillet en nøkkelrolle når det gjelder veksten i selskapet. Vi har en fantastisk gruppe mennesker som har arbeidet online i forskjellige land i flere år. Vi var i forkant når det gjelder fjernarbeid, men det krever selvmotiverte ansatte som tar ansvar og initiativ. Og det gjør vårt profesjonelle team.

Vi er meget godt posisjonert for fortsatt vekst fordi vi har ti års erfaring med en online varslingsplattform. I dag ønsker organisasjoner digitale løsninger for samsvar og risikohåndtering, og vi har virkelig mange first-mover-fordeler innenfor varsling.  


Hvordan har produktet utviklet seg? 

Vi har vært digitale fra begynnelsen av, og vi har nylig investert mye innenfor online boarding, innkjøp og digitalisering av de omkringliggende prosessene. 

Brukervennlighet har alltid vært høyt prioritert. Det handler om å fjerne dramatikken som varsling er forbundet med, ved å gjøre varslingskanalene intuitive for varslerne. Men det må også være intuitivt for dem som styrer eller etterforsker sakene, for på den måten å hjelpe dem med å ta i bruk en strukturert prosess og slik at de kan tilpasse seg nye reguleringer på en enkel måte. Dette er spesielt viktig for det store segmentet med små og mellomstore bedrifter, som vi vet vil få behov for hjelp i årene som kommer.

Enkel bruk betyr på ingen måte at funksjonene er enkle. Vi har i årenes løp blitt veiledet av kundens behov og oppnådd en rik funksjonalitet. Systemet tillater dialog med anonyme varslere. Det inneholder forskjellige brukerrettigheter og en sikker kommunikasjon mellom brukerne. Selskaper kan velge forskjellige kanaler for forskjellige typer mottakere eller varsler, samt få avanserte statistikker og varslingsfunksjonalitet

I det siste har vi arbeidet mye med sammensetningen av tjenesten. Vi vil at kundene skal kunne velge kun det som de trenger, f.eks. bare ett språk for et lite nasjonalt selskap, men kanskje 60+ språk og flere kanaler for et multinasjonalt selskap.


Hva vil du si er nisjen til WhistleBs produkt i dag?

Vi er ekstra gode til å få europeiske selskaper opp og kjøre med et varslingssystem på en enkel og rask måte, inkludert en robust onboadringprosess – uansett størrelsen på selskapet. Systemet vårt er i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og EU-direktiv om vern av varslere


I tiden fremover – hva kan vi forvente av WhistleB-produktet?

Nå som vi har blitt et NAVEX Global-selskap, har vi større mulighet for å utvikle WhistleB-tjenesten raskere, etter hvert som digitaliseringen fører til flere krav og flere løsninger. WhistleB vil fortsette med å være et sterkt og separat produkt i NAVEX Global-tjenesteportefølje, primært for europeiske selskaper som også driver internasjonalt.  Vi ser også at personvernproblematikken er veldig viktig for europeiske kunder, og vi vil fortsette å fokusere på det. Som et NAVEX Global-produkt, ser vi frem til å kunne levere en bredere vifte med samsvarstjenester til kundene, alt fra én leverandør.

Jeg vil også få trekke frem WhistleB partnerskapsprogram. Vi har samarbeidet med partnere i mange år, men for tiden ser vi en økt etterspørsel fra fagfolk i Europa, som advokatfirmaer, etterforskere, arbeidsspesialister og andre som ønsker å inngå samarbeid med oss. WhistleB leverer en sikker, brukervennlig, nettbasert plattform og partnerne våre leverer ekspertise innenfor behandling og etterforskning av saker. 

Vi har aktive partnere i hele Europa og våre felles kunder får fordel av ekspertise fra to organisasjoner, som dekker mottak, behandling og etterforskning av sakene. 


Hvor er varsling og varslere om ti år? 

Jeg tror at i de ti årene som kommer, vil organisatorisk varsling være normen – ingen vil synes det er noe utenom det vanlige. Bedrifters ansvar blir viktigere i arbeidet mot samfunnsskadelig korrupsjonen, smertefull trakassering og annet skadelig atferd.

Lojalitet til arbeidsgiver betyr et ansvar for å varsle saker internt, og et ansvar for de ansatte betyr at dette må bli mulig å gjøre på en trygg måte. 

Varslere vil bli symboler på faglig og moralsk integritet og er dem som gjør positive endringer mulig og som skaper merverdi for medlemmene i organisasjonen og dens nettverk. Jeg håper i alle fall at det blir sånn!


Nyttige ressurser om varsling på 10-årsdagen og World Whistleblower Day

For å oppmuntre og gjøre det enklere for organisasjoner å ønske varslere og varsling velkommen, gjør vi det følgende tilgjengelig:

God verdens varslerdag!

Karin Henriksson, grunnlegger, partner og seniorrådgiver, WhistleB 
karin.henriksson@whistleb.com
+46 70 444 32 16. 

Kontakt oss

Meldingen ble sendt. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog