Wet Bescherming Klokkenluiders

Net als alle andere leden van de Europese Unie moet Nederland de Europese Klokkenluidersrichtlijn implementeren in haar eigen in wetgeving. Dit betekent dat er wijzigingen moeten worden aangebracht in de bestaande wet, de Wet Bescherming Klokkenluiders. Volgens de nieuwe Europese richtlijn moeten bedrijven met 50 of meer werknemers beschikken over een rapportagekanaal voor verschillende potentiële klokkenluiders. Daarnaast zijn eventuele represailles tegen klokkenluiders streng verboden. De deadline voor de implementatie was 17 december 2021, maar Nederland heeft deze deadline niet gehaald.

Wat is de huidige status van de Wet Bescherming Klokkenluiders?

Per februari 2022 is de Wet Bescherming Klokkenluiders nog niet in werking getreden. Nederland beschikt echter al over solide bescherming voor klokkenluiders dankzij de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet moest worden aangepast, zodat alle elementen van de EU-richtlijn erin konden worden opgenomen en daarom werd er op 1 juni 2021 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moest het wetsvoorstel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Het is nu de bedoeling dat de nieuwe Nederlandse Wet Bescherming Klokkenluiders in het voorjaar van 2022 in werking treedt. De data voor naleving zijn als volgt:

  • Voor organisaties met meer dan 249 werknemers: lente 2022 (datum nog nader te bepalen)
  • Voor organisaties met 50-249 werknemers: 17 december 2023

In afwachting van de Nederlandse Wet Bescherming Klokkenluiders

We hebben goed nieuws voor Nederlandse bedrijven die nu al met de voorbereidingen voor de naleving willen beginnen in plaats van dat ze wachten tot de nieuwe wet is aangenomen. De Europese richtlijn bevat namelijk een aantal minimumnormen die gelden in alle lidstaten en voor alle organisaties met meer dan 50 werknemers, en hoewel de aankomende Nederlandse wet enkele uitbreidingen en omissies bevat, is deze voor het leeuwendeel afgestemd op de minimumnormen in de Europese Klokkenluidersrichtlijn. 

Daarom raden wij organisaties aan deze minimumeisen (zie hieronder) nu al te bestuderen en op zoek te gaan naar oplossingen om hieraan te voldoen.

  1. Er moet een veilig kanaal worden opgezet voor het ontvangen van klokkenluidersrapportages.
  2. De ontvangstbevestiging van de rapportage moet binnen zeven dagen aan de klokkenluider worden gestuurd.
  3. Er moet een onpartijdige persoon of afdeling worden aangesteld om de rapportages op te volgen.
  4. Van elke ontvangen rapportage moet een dossier worden bijgehouden, in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsvereisten.
  5. De rapportage moet zorgvuldig worden opgevolgd door de aangewezen persoon of afdeling.
  6. Er moet binnen drie maanden feedback aan de klokkenluider worden gegeven over de opvolging.
  7. De verwerking van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de AVG gebeuren.

Demo boeken of meer informatie ontvangen

Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.