De Ierse wet ter bescherming van klokkenluiders

Op 21 juli 2022 is in Ierland een nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders van kracht geworden voor alle openbare en particuliere organisaties met vijftig of meer werknemers.

Download now

De Ierse wet ter bescherming van klokkenluiders

Op 21 juli 2022 is in Ierland een nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders van kracht geworden voor alle openbare en particuliere organisaties met vijftig of meer werknemers.

Bij de implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in het nationale recht heeft Ierland de wetgeving ter bescherming van klokkenluiders, die in het kader van de bestaande Protected Disclosures Act 2014 is vastgesteld, herzien.

De nieuwe Protected Disclosures (Amendment)
Act 2022 zet de EU-richtlijn 2019/1937 om door het toepassingsgebied ervan voor het eerst aanzienlijk
uit te breiden tot de bescherming van klokkenluiders voor vrijwilligers, aandeelhouders, bestuursleden en sollicitanten. Het wetsvoorstel is nu ook van toepassing op alle organisaties uit de publieke en particuliere sector met vijftig of meer werknemers die formele kanalen moeten invoeren zodat werknemers beschermde verklaringen kunnen doen.

Voor organisaties met 50 tot 249 werknemers voorziet
het wetsvoorstel in een verlenging van de termijn tot
17 december 2023 om deze formele kanalen in te stellen.

Wat valt onder de nieuwe Ierse wet ter bescherming van klokkenluiders?

De nieuwe Ierse wet ter bescherming van klokkenluiders
is gebaseerd op de minimumnormen van de EU-richtlijn, wat betekent dat bedrijven moeten voldoen aan
de volgende vereisten:

 1. Er moet een veilig en vertrouwelijk kanaal worden opgezet voor het ontvangen van klokkenluidersrapportages.
 2. De ontvangstbevestiging van elke rapportage moet binnen zeven dagen aan de klokkenluider worden gestuurd.
 3. Er moet een onpartijdige persoon of afdeling worden aangesteld om de rapportages op te volgen.
 4. Van elke ontvangen rapportage moet een dossier worden bijgehouden
 5. De rapportage moet zorgvuldig worden opgevolgd door de aangewezen persoon of afdeling
 6. Er moet binnen drie maanden feedback over
  de opvolging/het onderzoek aan de klokkenluider worden gegeven.
 7. De verwerking van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de AVG gebeuren

Wat zijn de nieuwe regels om klokkenluiders te beschermen tegen represailles?

Het onlangs gewijzigde wetsvoorstel introduceert een aantal belangrijke wijzigingen die de bestaande bescherming van klokkenluiders versterken.

 

 • In het wetsvoorstel wordt een verplichting ingevoerd voor alle particuliere organisaties
  met vijftig werknemers of meer om formele meldingskanalen op te zetten om beschermde onthullingen te doen.
 • De nieuwe wetgeving breidt de personen
  die onder het wetsvoorstel vallen uit naar vrijwilligers, bestuursleden, aandeelhouders, onbetaalde stagiairs en sollicitanten.
 • De bescherming van klokkenluiders wordt
  versterkt door de bewijslast in civiele
  procedures met betrekking tot beschuldigingen
  van represailles tegen klokkenluiders om te draaien; uitbreiding van voorlopige maatregelen met inbegrip van vergelding na ontslag;
  en strafrechtelijke sancties
  voor vergeldingsacties.
 • Het wetsvoorstel vereist een uitgebreidere gegevensverzameling en publicatiebepalingen
  met betrekking tot de aantallen beschermde openbaarmakingen.

Het gewijzigde wetsvoorstel introduceert een breder kader voor ondersteuning en handhaving van de bescherming van klokkenluiders in Ierland

Hoewel het wetsvoorstel de minimumnormen van de EU-richtlijn omzet, voorziet de nieuwe Ierse protected Disclosures Act ook in de verantwoordelijkheid voor de handhaving en ondersteuning van de nieuwe vereisten.

De vereisten voor organisaties om formele meldingskanalen en -procedures in het kader van het nieuwe wetsvoorstel op te zetten, zullen worden gemonitord en afgedwongen door de Workplace Relations Commission. Werkgevers moeten alle meldingen die ze via deze kanalen ontvangen, bevestigen, opvolgen en feedback geven binnen de minimale termijnen die in de EU-richtlijn zijn vastgelegd.

Daarnaast zal in het kantoor van de Ombudsman een
nieuw Bureau van de Commissaris voor Beveiligde Openbaarmakingen worden opgericht om de werking
van de nieuwe wetgeving te ondersteunen. Wanneer een klokkenluider ervoor kiest om extern te rapporteren aan een van de voorgeschreven personen vermeld in de Wet, zal de commissaris beschermde openbaarmakingen naar de meest geschikte instantie doorverwijzen wanneer het onduidelijk is welke instantie verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat alle beschermde openbaarmakingen op de correcte manier worden behandeld.

Met de invoering van deze wetgeving zal het nieuwe Bureau van de Commissaris voor Beveiligde Openbaarmakingen naar verwachting tegen eind 2022 operationeel zijn.

Ook interessant …

 • Bekijk ons on-demandklokkenluiderswebinar om te zien hoe WhistleB organisaties helpt om te voldoen aan de EU-regelgeving voor klokkenluiders, waaronder de nieuwe Ierse wetgeving.
 • Download onze gids en ontdek hoe onze online klokkenluidersoplossing u helpt om aan de regels te voldoen
 • Gebruik onze checklist om ervoor te zorgen dat u een betrouwbare klokkenluidersdienst selecteert

Demo boeken of meer informatie ontvangen

Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.