WhistleB vindt nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders van groot belang, maar bedrijven kunnen meer doen

oktober 7, 2019

De verwachting is dat een belangrijke wijziging in de Europese wetgeving 7 oktober 2019 wordt goedgekeurd. Klokkenluiders krijgen nu eindelijk een steuntje in de rug dankzij de nieuwe Europese richtlijn, aldus de Zweedse klokkenluidersdienst WhistleB.

De nieuwe wet schrijft voor dat bedrijven met 50 werknemers of meer een interne procedure moeten opzetten, zodat mensen wangedrag kunnen rapporteren. Daarnaast worden werknemers en anderen beschermd tegen repercussies als ze melding maken van bijvoorbeeld corruptie of misstanden op het gebied van productveiligheid.

“Het is van groot belang dat klokkenluiders goed worden beschermd. Bedrijven hebben er namelijk baat bij als misstanden aan het licht komen en ze dit intern en professioneel kunnen afhandelen om het in de toekomst te voorkomen. We weten echter dat ze meer kunnen doen om hun bedrijf te beschermen”, aldus Gunilla Hadders, medeoprichter van WhistleB.

Uit een klantenonderzoek dat WhistleB in 2019 heeft uitgevoerd, is gebleken dat 50% van alle meldingen betrekking heeft op corruptie of (seksuele) intimidatie. De nieuwe wet biedt echter geen bescherming voor mensen die melding maken van intimidatie.”Veel mensen en bedrijven krijgen dagelijks te maken met een vorm van intimidatie. Bedrijfsleiders moeten daarom aan alle werknemers duidelijk maken dat hun werkplek veiliger wordt als ze dit melden“, geeft Karin Henriksson aan, eveneens medeoprichter van WhistleB.

De nieuwe richtlijn bepaalt dat de personen die bevoegd zijn de melding in behandeling te nemen de identiteit van de klokkenluider geheim moeten houden. “De ervaring leert dat anonimiteit een bepalende rol speelt bij de beslissing om misstanden te melden. Dit is ook essentieel voor effectieve en correcte onderzoeken. Bedrijven moeten werknemers daarom de mogelijkheid bieden om anoniem dingen aan de kaak te stellen en gesprekken hierover aan te gaan. Áls ze oprecht een goede klokkenluidersregeling in willen richten, natuurlijk. Anonimiteit is en blijft de beste manier om klokkenluiders te beschermen“, legt Gunilla Hadders uit.

Contact:

Gunilla Hadders, oprichter en partner bij WhistleB, Whistleblowing Centre
Tel. +46 (0)70 214 88 73, e-mail gunilla.hadders@whistleb.com

Over WhistleB

WhistleB is een Europese dienstverlener op het gebied van klokkenluiden en expert inzake bedrijfsethiek en compliance. Het WhistleB-systeem wordt in meer dan 150 landen gebruikt, waaronder alle EU-landen.

Neem contact op

Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog