WhistleB: Nieuw EU akkoord over bescherming van klokkenluiders

maart 13, 2019

Op 12 maart jl. zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Lidstaten gekomen tot een nieuw EU akkoord over betere bescherming van klokkenluiders die schendingen van het EU recht melden. WhistleB’s oprichters Gunilla Hadders en Karin Henriksson zien deze beslissing als een bevestiging van alles wat WhistleB voor ogen had bij oprichting in 2011.

“Vanaf het begin zagen we onze onderneming als een Europese aanbieder van klokkenluidersystemen. Dit betekent dat we ons ervan verzekeren dat ons systeem in lijn is met de meest recente trends en regelgeving, zoals een nieuw EU akkoord over betere bescherming van klokkenluiders. Zonder de strengste niveaus van data veiligheid is het onmogelijk vertrouwen te creëren in het klokkenluidersysteem. Dit zou ertoe leiden dat onze klanten niet de meldingen ontvangen die zo waardevol zijn voor ze. De gevoelige informatie die ontvangen wordt via het klokkenluiderskanaal moet absoluut beschermd worden,” zegt Gunilla Hadders.

Een persbericht van de Europese Commissie meldt het volgende:

De regels van een nieuw EU akkoord over betere bescherming van klokkenluiders bestrijken een brede reeks gebieden van EU-recht, waaronder de bestrijding van witwassen, vennootschapsbelasting, gegevensbescherming, de bescherming van de financiële belangen van de Unie, voedsel- en productveiligheid, milieubescherming en nucleaire veiligheid. Bovendien staat het lidstaten vrij om deze regels ook op andere gebieden toe te passen. De Commissie moedigt lidstaten aan om brede kaders voor de bescherming van klokkenluiders in te voeren die op dezelfde beginselen zijn gebaseerd.

  • Duidelijke rapportageprocedures en -verplichtingen voor werkgevers: de nieuwe regels van een nieuw EU akkoord over betere bescherming van klokkenluiders.zullen zorgen voor een systeem van veilige kanalen om misstanden te melden, zowel binnen een organisatie als aan overheidsinstanties.
  • Veilige kanalen voor het melden van misstanden: klokkenluiders worden aangemoedigd om misstanden eerst intern te melden, wanneer de inbreuk die zij onder de aandacht willen brengen binnen hun eigen organisatie doeltreffend kan worden aangepakt en zij niet het risico op vergelding lopen. Zij mogen zich ook direct tot de bevoegde autoriteiten wenden wanneer zij daartoe in het concrete geval aanleiding zien. Wanneer na hun melding bij de autoriteiten geen passende maatregelen zijn genomen of wanneer er een dreigend of manifest gevaar voor het algemeen belang bestaat of wanneer melding aan de autoriteiten geen zin zou hebben, bijvoorbeeld omdat de autoriteiten de pleger van het strafbare feit de hand boven het hoofd houden, kunnen klokkenluiders tot openbaarmaking overgaan, bijvoorbeeld via de media. Dit zal ervoor zorgen dat klokkenluiders beschermd zijn wanneer zij als bronnen voor onderzoeksjournalistiek fungeren.
  • Voorkomen van vergelding en effectieve bescherming: de regels zullen klokkenluiders beschermen tegen ontslag, demotie en andere vormen van vergelding. Ook zullen zij de nationale autoriteiten ertoe verplichten burgers te informeren over de procedures en de bescherming op het gebied van klokkenluiden. Klokkenluiders zullen ook beschermd zijn in het kader van gerechtelijke procedures. 

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Door Dieselgate, de Panama Papers en de onthullingen in verband met Cambridge Analytica is goed tot ons doorgedrongen hoe belangrijk klokkenluiders zijn om onrechtmatige activiteiten aan het licht te brengen die zowel het algemeen belang als ons welzijn schaden. Wij moeten de dappere mensen die onrechtmatige activiteiten aan de kaak stellen, ondersteunen en beschermen. Ik ben verheugd dat wij een evenwichtig systeem hebben bereikt dat werkgevers aanmoedigt om problemen intern op te lossen, maar ook klokkenluiders in staat stelt om zich zonder angst voor vergelding tot overheidsinstanties te richten.

Wat is de volgende stap?

Dit voorlopig nieuw EU akkoord over betere bescherming van klokkenluiders moet nu formeel goedgekeurd worden door zowel het Europees Parlement als de Raad.

WhistleB biedt een meertalig klokkenluiderssysteem, gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “We zijn erg blij bij te kunnen dragen aan transparantie, door het tegengaan van corruptie andere misstanden in de EU,” zegt Karin Henriksson.

Contact opnemen

Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.