Nog twee maanden te gaan: nieuwe klokkenluiderswetgeving nog niet goed begrepen

oktober 14, 2021

We hebben nog slechts twee maanden te gaan, voordat de nieuwe klokkenluiderswetgeving van kracht wordt in Europa. Uit recent onderzoek is gebleken dat veel organisaties nog niet precies weten wat dat precies betekent. NAVEX Global, het moederbedrijf van WhisleB, heeft 2.250 mensen in negen EU-lidstaten ondervraagd, om te onderzoeken hoeveel ze weten over en in welke mate ze zijn voorbereid op de nieuwe EU Klokkenluidersrichtlijn. 

Dit onderzoek onder managers van diverse bedrijven toont aan dat een flinke minderheid van 16% nog nooit van de nieuwe richtlijn heeft gehoord. Daarnaast bleek dat slechts 46% over de overige 84% van de respondenten volledig op de hoogte was van de inhoud van de richtlijn. 

Hier legen vermoedelijk twee factoren aan ten grondslag.

“Bedrijven hebben zich de afgelopen 18 maanden voornamelijk beziggehouden met de COVID-19-pandemie en de nasleep ervan, waardoor compliance niet bovenaan hun lijstjes heeft gestaan. Voor de overheid geldt eigenlijk hetzelfde, waardoor in sommige landen het wetgevingsproces waarmee de richtlijn een plek krijgt in nationale wetten, ook achterloopt op schema. Dit heeft ertoe geleid dat het probleem weinig aandacht heeft gekregen in de media en andere kanalen,” aldus WhistleB mede-oprichtster Karin Henriksson. 

42% van alle bedrijven was het ermee eens dat een gebrek aan bewustzijn een fikse barrière is als het op compliance aankomt. Daarnaast vinden veel bedrijven het moeilijk om te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van compliance als de lokale wetgeving nog niet gereed is. 

“Ik ben bang dat bedrijven die nu aan het wachten zijn, het risico lopen dat ze in een last-minute AVG-situatie terechtkomen. De EU Klokkenluidersrichtlijn biedt op dit moment echter al een minimum aan vereisten, dus bedrijfsleiders hoeven niet op hun handen te blijven zitten totdat de lokale wetgeving gereed is,” zo zegt Henriksson.

Dat is goed nieuws voor iedereen die nog niet zoveel weet over de nieuwe klokkenluiderswetging, maar niet pas om vijf voor twaalf aan de slag wil gaan. We raden bedrijven aan om de zeven minimumvereisten te bekijken (zie hieronder) and alvast oplossingen te bedenken, zodat ze hieraan kunnen voldoen. 

  1. Er moet een veilig kanaal worden opgezet voor het ontvangen van klokkenluidersrapportages.
  2. De ontvangstbevestiging van de rapportage moet binnen zeven dagen aan de klokkenluider worden gestuurd.
  3. Er moet een onpartijdige persoon of afdeling worden aangesteld om de rapportages op te volgen.
  4. Van elke ontvangen rapportage moet een dossier worden bijgehouden, in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsvereisten.
  5. De rapportage moet zorgvuldig worden opgevolgd door de aangewezen persoon of afdeling.
  6. Er moet binnen drie maanden feedback aan de klokkenluider worden gegeven over de opvolging.
  7. De verwerking van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de AVG gebeuren.

Een kort overzicht van de resultaten van het nieuwe onderzoek van Navex Globel staat hier: EU Directive Survey.  Het volledige rapport met gegevens en statistieken verschijnt later in oktober.

WhistleB is een veilig, technisch klokkenluidersplatform dat voldoet aan de AVG en organisaties helpt bij het beheren van hun klokkenluiderszaken, waardoor ze direct voldoen aan de eisen van de nieuwe klokkenluiderswetgeving in Europa. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Karin Henriksson, Founding partner en Senior Advisor, WhistleB 
karin.henriksson@navexglobal.com
+46 70 444 32 16

Neem contact op

Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog