Een nieuw tijdperk van accountability: klokkenluiden wereldwijd in de lift

februari 23, 2021

Een nieuw eBook over de top 10 Risk & Compliance-trends voor 2021 voorspelt dat we wereldwijd op de drempel staan van een nieuw tijdperk van accountability op het gebied van klokkenluiden. Het eBook wordt uitgegeven door ons moederbedrijf NAVEX Global. Het bevat onder andere inzichten van WhistleB mede-oprichtster Karin Henriksson. Zij heeft bijgedragen aan het artikel over klokkenluiden.  

Het artikel neemt wereldwijde trends onder de loep inzake regelgeving voor klokkenluiders en onderzoekt hoe bepaalde thema’s – zoals vertrouwelijkheid – voortdurend aandacht verdienen. Daarnaast worden in het artikel ook acties voorgesteld waarmee organisaties het beheer van klokkenluidersrapportages kunnen verbeteren. Dit zijn de hoofdpunten.

Europa zet op dit moment enorme stappen inzake regelgeving voor de bescherming van klokkenluiders. Eind 2021 wordt er namelijk een nieuwe EU-richtlijn in de nationale wetgeving van EU-lidstaten geïmplementeerd. 

“We verwachten dat er drie grote verschuivingen plaatsvinden als gevolg van de nieuwe wet. Ten eerste wordt de status van klokkenluiders verbeterd. Ten tweede krijgen organisaties een belangrijkere rol bij het 

aan het licht brengen van onethisch gedrag en criminele activiteiten. En, zoals we nu al zien, leidt dit tot professionalisering van klokkenluiderssystemen en het beheer van rapportages,” aldus Karin Henriksson.

Correctie: 

Correctie in het eBook: Conform de EU-richtlijn worden organisaties met 50 of meer werknemers verplicht om een veilig en vertrouwelijk intern rapportagekanaal op te zetten. De drempel van een omzet van of activa ter waarde van meer dan 10 miljoen euro werd uiteindelijk uit de definitieve tekst van de richtlijn geschrapt. 

In de VS publiceerde de Securities and Exchange Commission (SEC) in 2020 wijzigingen in de regels die betrekking hebben op haar klokkenluidersprogramma. De SEC wil meer duidelijkheid en transparantie verschaffen inzake het proces voor het vaststellen van beloningen voor klokkenluiders. Het aantal rapportages zal daardoor vermoedelijk flink stijgen.

In de regio Azië-Pacific zien we ook meer en meer regelgeving op het gebied van klokkenluiders, waarbij vooral Australië, Nieuw-Zeeland en Japan flinke stappen zetten. Net zoals in Europa heeft nieuwe wetgeving daar een gemeenschappelijk doel, en dat is ervoor zorgen dat organisaties rapportageprocedures hebben en dat klokkenluiders worden beschermd. 

De verplichting om de vertrouwelijkheid van de klokkenluider te beschermen staat wereldwijd centraal in alle nieuwe wetgeving. Als organisaties zich hier niet aan houden, dan kan dit de komende jaren leiden tot financiële en reputatieschade, en zelfs strafrechtelijke sancties. Ook worden hogere straffen en boetes verwacht voor organisaties die geen klokkenluiderssystemen implementeren die aan de regelgeving voldoen of die represailles nemen tegen de klokkenluider.

Een andere wereldwijde trend is een bredere definitie van het begrip klokkenluider.  Voorheen werden alleen bestaande werknemers gezien als klokkenluiders, maar de richtlijn in Europa, de wijzigingen in de wetgeving in Australië en een nieuwe Japanse wet breiden alle bescherming en rapportagemogelijkheden uit naar anderen, waaronder voormalige en gepensioneerde werknemers en bestuurders.

Meer weten? Schrijf u in voor het webinar op 11 maart

U kunt ook het artikel over klokkenluiden wereldwijd lezen in het gratis NAVEX Global eBook Top 10 Risk & Compliance-trends voor 2021.

Neem contact op

Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.

Founders blog