Advokatfirman Mannheimer Swartlings VD Jan Dernestam intervjuas i dagens DI kring hur byrån arbetar för att motverka trakasserier. Som en viktig del av detta arbete lyfter Dernestam fram att: “Sedan tre år tillbaka har Mannheimer Swartling en extern visselblåsartjänst i företaget WhistleB”. Dernestam konstarerar att Mannheimer Swartling har nolltolerans mot alla former av sexism.

WhisteB känner av ett starkt ökat intresse för att kunna motverka trakasserier internt. Företag vill tillhandahålla en intern kanal, genom vilken medarbetare och partners kan anmäla incidenter på ett säkert sätt. “Att kunna anmäla anonymt är viktigt för att vilja lyfta oetiskt beteende internt”, konstaterar Gunilla Hadders, grundare till WhistleB.

whistleblowing mannheimer metoo trakasserier

WhistleB Voices är en tjänst för att låta de anställdas röster bli hörda – när det gäller trakasserier och andra oegentligheter.

 

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.