Whistle B vill hjälpa visselblåsare i näringslivet att avslöja mutbrott och säkerhetsbrister.
Nu står bolaget inför en expansion och ska ta sin visselblåsartjänst till den globala marknaden.

Att anställda vågar och kan slå larm om korruption eller missförhållanden på sin arbetsplats kan vara avgörande för att brister i säkerhet, mutbrott, eller miljöfarlig verksamhet ska kunna uppmärksammas.

”Det handlar om att ge styrelser och ansvariga för de affärsetiska riktlinjerna ett verktyg för att kunna följa upp uppförandekoden på ett konkret sätt. Med vår tjänst kan ett företag visa att man menar allvar”, säger Gunilla Hadders, grundare av WhistleB.

 

Läs hela artikeln i Dagens Industri.

Gunilla Hadders whistleblowing whistle-blowingMera information: Vänligen kontakta Gunilla Hadders

[email protected]

Let us contact you

Comment puis-je vous aider?
+

Bonjour

S'il vous plaît remplir le formulaire, et nous vous répondrons sous peu par e-mail.

Footer form FR

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.