Co-Founder Gunilla Hadders discusses whistleblowing in the Swedish Ekonomistudion, SvD news channel.

danske bankLagstiftningen kringvisselblåsarfunktioner på företag har blivit skarpare. Branschen växer och fler aktörer erbjuder lösningar som ska underlätta för företagen att slå larm.