Whistleblowing-järjestelmä – ehkäise väärinkäytökset anonyymisti

Anonyymi whistleblowing-järjestelmä auttaa ehkäisemään väärinkäytöksiä tehokkaasti ja vastuullisesti.

EU:n whistleblower-direktiivi eli ilmoittajansuojeludirektiivi (EU) 2019/1937 edellyttää, että direktiivin piirissä olevien organisaatioiden on tarjottava ilmoituskanava, jonka kautta ilmoittajat voivat raportoida väärinkäytöksistä myös nimettömästi.

Anonyymi ilmoituskanava rohkaisee ilmoittamaan väärinkäytöksistä

Usein syy siihen, ettei epäillyistä väärinkäytöksistä tai muusta laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta ilmoiteta, on se, että ilmoittaja pelkää ilmoituksen johtavan syrjintään, kielteisiin seuraamuksiin työpaikalla tai jopa työstä erottamiseen.

Anonyymi whistleblower-järjestelmä rohkaisee ilmoittajia raportoimaan epäiltyjä väärinkäytöksiä ja suojelee heitä kielteisiltä seuraamuksilta ja vastatoimilta.

Anonyymin ilmoituskanavan kautta ilmoittaja voi jättää ilmoituksen nimettömästi. Ilmoitus käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä ilmoittajasta jää whistleblowing-ohjelmistoon tunnistettavaa jälkeä. Ilmoittaja saa ilmoituksesta seurantatunnuksen, jonka avulla hän voi kirjautua järjestelmään uudelleen ja seurata ilmoituksen käsittelyn etenemistä.

Anonyymi whistleblower-ilmoituskanava on yrityksesi työntekijöille turvallinen tapa ilmoittaa väärinkäytöksistä. Nimettömän ilmoittamisen mahdollisuus rakentaa luottamusta yrityksen ja sen työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien välille: meillä väärinkäytöksistä ilmoittaminen on oikein tehty.

 

Helppokäyttöinen ja läpinäkyvä whistleblower-järjestelmä

Hyvin toteutettu whistleblowing-ratkaisu on helppokäyttöinen, läpinäkyvä ja luotettava. Sen kautta väärinkäytöksistä ilmoittaminen ja ilmoitusten käsitteleminen on yksikertaista ja käyttäjäystävällistä.

WhistleB:n whistleblower-ilmoituskanavan saat käyttöön hetkessä. Verkkoperehdytys helpottaa kanavan käyttöönotossa, eikä siihen tarvita IT-osaajan apua.

Väärinkäytöksestä ilmoittavan on voitava luottaa whistleblower-ilmoituskanavan turvallisuuteen, mutta hyvän kanavan on oltava myös helppo ja vaivaton käyttää – mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ilmoituskanavan on tarjottava mahdollisuus ilmoittaa joko anonyymisti tai avoimesti ja tehdä ilmoituksen käsittelyn seuraaminen helpoksi.

Eräs tärkeimmistä asioista whistleblowing-järjestelmän käyttöönotossa on läpinäkyvyys. WhistleB-resurssikeskuksen ohjeet ja viestintämallit auttavat kertomaan ilmoituskanavasta ja sen käytöstä avoimesti ja reilusti. On tärkeää, että väärinkäytöksistä ilmoittaminen on tehty täysin luotettavaksi ja tietoturvalliseksi, ja että koko organisaatio ymmärtää, miten ilmoitusten käsittely ja tutkinta toimii ja ketkä ilmoituksia käsittelevät.

 

Yrityksellesi mitoitettu whistleblowing-ratkaisu

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi koskee kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita, yli 10 000 asukkaan kuntia sekä rahanpesulain piiriin kuuluvia organisaatioita kuten tilitoimistoja ja kirjanpitäjiä, rahoituspalvelualaa sekä kiinteistönvälittäjiä.

Mieti, millainen whistleblowing-ratkaisu sopii juuri sinun organisaatiollesi. WhistleB taipuu moneen, ja sen kolmesta eri palvelupaketista löydät helposti yrityksesi tarpeisiin täydellisesti mitoitetun ratkaisun.

WhistleB:n Core, Pro ja Premium -palvelupaketit noudattavat EU:n whistleblower- ja GDPR-direktiivien vaatimuksia ja kaikki tiedot tallennetaan EU:n sisällä.

WhistleB:n whistleblower-ilmoituskanava on suljettu järjestelmä, jonka sisäisiä ilmoituksia ja tietoja voivat tarkastella vain valtuuttamanne henkilöt. Kanavan hallinta on täysin yrityksen omissa käsissä. Se suojaa ilmoittajia ja heidän ilmoittamiaan tietoja, mutta myös yrityksesi mainetta vastuullisena toimijana.

 

Valmistaudu kansallisen lain voimaantuloon hankkimalla whistleblowing-ohjelmisto

 

EU:n Whistleblower-direktiivi tulee voimaan Suomessa kansallisena lakina pian.

Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Vähintään 50 työntekijää työllistävien yksityisen sektorin organisaatioiden on otettava sisäinen ilmoituskanava käyttöön viimeistään 17.12.2023. Muiden organisaatioiden on otettava sisäinen ilmoituskanava käyttöön kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Nyt on aika valmistautua kansallisen lain voimaantuloon hankkimalla helppokäyttöinen ja luotettava, yrityksesi tarpeisiin räätälöity whistleblowing-ohjelmisto.

 

Varaa esittely tai pyydä lisätietoja

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.