Whistleblower-direktiivi – Ilmoittajia suojaava laki Suomessa

Kuten kaikkien muiden Euroopan unionin jäsenmaiden, Suomen on muunnettava ilmoittajia suojaava EU:n whistleblower-direktiivi kansalliseksi laiksi, josta tulee Suomen ilmoittajia suojaava whistleblowing-laki. Whistleblower-direktiivi edellyttää, että kaikilla vähintään 50 henkeä työllistävillä yrityksillä on oltava ilmoituskanava monia erilaisia ilmoituksia varten. Se myös kieltää ilmoittajiin kohdistuvat kostotoimenpiteet. Ilmoituskanava-direktiivin laiksi muuntamisen määräaika oli 17. joulukuuta 2021, mihin Suomi ei ehtinyt.

Mikä on Suomen ilmoittajia suojaavan whistleblowing-lain tämänhetkinen tilanne?

Whistleblower-direktiivin mukainen, Suomen ilmoittajia suojaavaan lakiin liittyvä hallituksen lakiehdotus on tarkoitus esitellä Suomen eduskunnalle maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa 2022. Kansallista lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä sai todella paljon palautetta lakiehdotusluonnoksesta, joka julkistettiin heinäkuussa 2021. Siitä lähtien työryhmä on arvioinut palautetta ja pyrkinyt määrittämään, mitä muutoksia ja/tai selvennyksiä on tehtävä ennen lopullisen lakiehdotuksen esittelemistä. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, milloin EU:n whistleblowing-direktiivin noudattamiseksi suunniteltu Suomen ilmoittajia suojaava laki tulee voimaan

Mitä tehdä Suomen ilmoittajia suojaavaa whistleblowing-lakia odoteltaessa?

Koska Suomen ilmoittajia suojaava whistleblowing-laki on viivästynyt, Suomen oikeusministeriö on ilmoittanut, ettei ilmoittajia voida suojella ennen ehdotetun lain voimaantuloa.

Jos suomalaiset yritykset kuitenkin haluavat aloittaa whistleblower-direktiivin mukaiset valmistelut kansallisen lain voimaantulon odottamisen sijaan, he voivat jo aloittaa. EU-direktiivissä määritetään vähimmäisstandardit, jotka ovat voimassa kaikissa jäsenmaissa ja kaikissa yli 50 työntekijän yrityksissä. Siksi yritykset voivat tutustua ilmoituskanava-direktiivin vähimmäisvaatimuksiin ja tunnistaa ratkaisuja, joiden avulla he voivat täyttää ne.

  1. Yrityksillä on oltava suojattu kanava whistleblowing-ilmoituksien tekemistä varten.
  2. Tieto ilmoituksen vastaanottamisesta on toimitettava ilmoittajalle viimeistään seitsemän päivän sisällä.
  3. Ilmoituksien seurantaan on nimettävä puolueeton henkilö tai osasto.
  4. Kaikista vastaanotetuista ilmoituksista on pidettävä kirjaa luottamuksellisuusvaatimuksien mukaisesti.
  5. Nimetyn henkilön tai osaston on seurattava ilmoituksia säännöllisesti.
  6. Ilmoittajalle on annettava palautetta ilmoituksen seurannasta kolmen kuukauden kuluessa.
  7. Henkilötietoja on käsiteltävä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Varaa esittely tai pyydä lisätietoja

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.