Suomen ilmoittajansuojelulaki

1. tammikuuta 2023 astui voimaan Suomen ilmoittajansuojelulaki (1171/2022). Tämä merkitsee EU:n Whistleblower Protection-direktiivin vaatimusten, jotka koskevat EU:n ja kansallisen lainsäädännön rikkomuksista ilmoittavien ilmoittajien tehokasta suojelua, saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1. tammikuuta 2023. Sen mukaan suomalaisten yksityisen sektorin työnantajien, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 250 työntekijää, ja julkisen sektorin työnantajien, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 50 työntekijää, on luotava turvallinen ja luottamuksellinen ilmoituskanava 1.4.2023 mennessä.

Lataa Suomen ilmoittajansuojelulaki -opas saadaksesi lisätietoja.

Lataa nyt