Irlannin ilmoittajia suojaava laki

Irlannissa astui 21. heinäkuuta 2022 voimaan uusi ilmoittajia suojaava laki koskien kaikkia julkisia ja yksityisiä organisaatioita, joissa on vähintään 50 työntekijää

Download now

Irlannin ilmoittajia suojaava laki

Irlannissa astui 21. heinäkuuta 2022 voimaan uusi ilmoittajia suojaava laki koskien kaikkia julkisia ja yksityisiä organisaatioita, joissa on vähintään 50 työntekijää

EU:n ilmoittajia suojaavan direktiivin täytäntöönpanossa kansalliseen lainsäädäntöön Irlanti on uudistanut ilmoittajia suojaavan lainsäädännön, joka on annettu vuoden 2014 suojattujen ilmoitusten laissa.

Uusi suojattujen ilmoitusten laki (päivitetty) 2022 soveltaa EU-direktiiviä 2019/1937 laajentamalla sen soveltamisalaa merkittävästi kattamaan ensimmäistä kertaa vapaaehtoisten, osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten ja työnhakijoiden ilmoittajien suojan. Lakiesitys koskee nyt myös kaikkia julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita, joilla on vähintään 50 työntekijää. Näiden on otettava käyttöön viralliset kanavat, jotta työntekijät voivat tehdä luottamuksellisia ilmoituksia.

Jos organisaatiossa on 50–249 työntekijää, lakiesitys edellyttää näiden virallisten kanavien perustamista
17. joulukuuta 2023 mennessä.

Mitä Irlannin uusi ilmoittajia suojaava laki edellyttää?

Irlannin uusi ilmoittajia suojaava laki perustuu EU-direktiivin vähimmäisvaatimuksiin, mikä tarkoittaa, että yritysten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Yrityksillä on oltava suojattu ja luottamuksellinen kanava whistleblowing-ilmoituksien tekemistä varten.
 2. Tieto ilmoituksen vastaanottamisesta on toimitettava ilmoittajalle seitsemän päivän kuluessa.
 3. Ilmoituksien seurantaan on nimettävä puolueeton henkilö tai osasto.
 4. Kaikista vastaanotetuista ilmoituksista on pidettävä kirjaa.
 5. Nimetyn henkilön tai osaston on seurattava ilmoituksia säännöllisesti.
 6. Ilmoittajalle on annettava palautetta ilmoituksen seurannasta/tutkinnasta kolmen kuukauden kuluessa.
 7. Henkilötietoja on käsiteltävä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Mitkä ovat uudet säännöt ilmoittajien suojelemiseksi kostotoimilta?

Päivitetyssä lakiesityksessä on useita tärkeitä muutoksia, jotka vahvistavat ilmoittajien suojelua.

 

 • Lakiehdotus velvoittaa kaikkia yksityisiä organisaatioita, joissa on vähintään
  50 työntekijää, perustamaan viralliset ilmoituskanavat suojattuja ilmoituksia varten.
 • Uusi laki laajentaa lakiesityksen nojalla suojattujen henkilöiden tyyppejä kattamaan vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet, osakkeenomistajat, palkattomat
  harjoittelijat ja työnhakijat.
 • Ilmoittajien suojelua vahvistetaan kumoamalla siviiliprosessien todistusvelvollisuus koskien kostotoimisyytöksiä ilmoittajia vastaan; laajentamalla väliaikaisia toimenpiteitä,
  jotta ne sisältävät kostotoimet irtisanomisen jälkeenkin; sekä kostotoimien rikosoikeudellisilla seuraamuksilla.
 • Lakiesitys edellyttää tehostettuja tiedonkeruu- ja julkaisusäännöksiä suojattujen ilmoitusten lukumäärän osalta.

Päivitetty lakiesitys antaa laajemmat puitteet ilmoittajien suojelemiseksi Irlannissa

Lakiesityksessä määritellään EU-direktiivin mukaiset vähimmäisvaatimukset, mutta Irlannin uusi suojattujen ilmoitusten laki määrittää myös vastuun uusien vaatimusten täytäntöönpanosta ja tuesta.

Työsuhdekomission tarkastusvirasto seuraa ja valvoo organisaatioille asetettuja vaatimuksia uuden lakiesityksen mukaisten virallisten ilmoituskanavien
ja -menettelyjen käyttöönotosta. Työnantajan on vahvistettava kaikkien näiden kanavien kautta saatujen ilmoitusten vastaanotto, seurattava niitä ja annettava niistä palautetta EU-direktiivin mukaisissa vähimmäisajoissa.

Lisäksi oikeusasiamiehen kansliaan perustetaan
uusi suojattujen ilmoitusten komissaarin toimisto,
joka tukee uuden lainsäädännön toimeenpanoa.
Kun ilmoittaja päättää ilmoittaa ulkopuolisesti jollekin laissa luetelluista henkilöistä, komissaari ohjaa suojatut tiedot parhaiten soveltuvalle hallintoelimelle, kun on epäselvää, mikä hallintoelin vastaa kaikkien suojattujen ilmoitusten asianmukaisesta käsittelystä.

Tämän lain voimaantulon myötä uuden suojattujen ilmoitusten komissaarin toimiston odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös...

 • Katso whistleblowing-webinaarimme nähdäksesi, kuinka WhistleB auttaa organisaatioita noudattamaan EU:n ilmoittamista koskevia säännöksiä, mukaan lukien Irlannin uusi laki.
 • Lataa oppaamme niin saat tietää, miten verkkopohjainen whistleblowing-ratkaisumme auttaa täyttämään vaatimukset
 • Varmista tarkistuslistamme avulla, että valitset luotettavan whistleblowing-palvelun

Varaa esittely tai pyydä lisätietoja

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.