WhistleB: Alustava sopimus väärinkäytösten paljastajien paremmasta suojelemisesta EU:ssa

13 maaliskuun, 2019

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot pääsivät 12. maaliskuuta Strasbourgissa sopimukseen uusista säännöistä, joilla suojellaan ilmiantajia, jotka ilmoittavat EU:n lainsäädäntöjen rikkomisesta. WhistleB:n perustajat Gunilla Hadders ja Karin Henriksson katsovat tämän päätöksen tukevan kaikkea, minkä eteen yritys on työskennellyt vuodesta 2011 lähtien.

”Olemme alusta lähtien nähneet yhtiömme eurooppalaisena ilmiantopalvelun tarjoajana. Tämä myös tarkoittaa, että varmistamme jatkuvasti, että palvelua pidetään ajan tasalla uusimpien tietoturva-suuntausten mukaisesti. Ilman erittäin tiukkaa tietoturvatasoa on mahdotonta luoda luottamusta ilmiantoon liittyvään palveluun, mikä johtaa siihen, että organisaatiot eivät saa heille arvokkaita ilmoituksia. Ilmoituskanavan kautta tulevat arkaluonteiset tiedot on ehdottomasti suojattava, Gunilla Hadders sanoo.

Euroopan komission lehdistötiedotteessa todetaan seuraavasti:

”Uudet säännöt kattavat monia EU:n lainsäädännön aloja, joita ovat muun muassa rahanpesun torjunta ja yhtiöverotus, tietosuoja, unionin taloudellisten etujen suojaaminen, elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuus sekä ympäristönsuojelu ja ydinturvallisuus. Jäsenvaltiot voivat lisäksi vapaasti ulottaa nämä säännöt koskemaan myös muita aloja. Komissio kannustaa niitä laatimaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat kattavat puitteet, jotka perustuvat näihin samoihin periaatteisiin.

  • Työnantajille selkeät ilmoitusmenettelyt ja velvoitteet: uusilla säännöillä otetaan käyttöön turvallisten ilmoittamiskanavien järjestelmä, jonka kautta ilmoituksia voi tehdä sekä organisaatioiden sisällä että suoraan viranomaisille.
  • Turvalliset ilmoituskanavat: ilmiantajia kannustetaan raportoimaan ensin sisäisesti, jos tietoturvaloukkauksia, jotka he haluavat paljastaa, voidaan tehokkaasti käsitellä niiden omassa organisaatiossa, eikä vastatoimien uhkaa ole. He voivat myös ilmoittaa havainnoistaan suoraan toimivaltaisille viranomaisille riippuen tapauksen olosuhteista. Jos viranomaisille ilmoittamisen jälkeen ei toteuteta asianmukaisia toimia, jos yleiseen etuun kohdistuu välitön tai ilmeinen vaara tai jos raportointi viranomaisille ei onnistu esimerkiksi siksi, että viranomaiset ovat syyllistyneet salaiseen yhteistyöhön rikoksen tekijän kanssa, väärinkäytösten paljastajat voivat julkistaa tiedon myös tiedotusvälineille. Näin suojellaan ilmiantajia, kun he toimivat tutkivan journalismin lähteinä.
  • Vastatoimien ehkäiseminen ja tehokas suojelu: Säännöillä suojataan väärinkäytösten paljastajia irtisanomiselta, alempiin tehtäviin siirtämiseltä ja muilta vastatoimilta. Lisäksi kansalliset viranomaiset velvoitetaan kertomaan kansalaisille väärinkäytösten paljastamiseen liittyvistä menettelyistä ja suojasta. Väärinkäytösten paljastajia suojellaan myös oikeudenkäyntien yhteydessä. 

Tällä hetkellä vain kymmenessä EU-maassa (Ranska, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Malta, Alankomaat, Slovakia, Ruotsi ja Englanti) on voimassa ilmiantajien suojelua kattava laki.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi Dieselgate-, Luxleaks- ja Cambridge Analytica -paljastusten sekä Panama-papereiden todella osoittaneen, missä määrin väärinkäytösten paljastajat auttavat selvittämään laittomia toimia, jotka vahingoittavat sekä yhteistä etua että yleistä hyvinvointia. ”Meidän on tuettava ja suojeltava niitä rohkeita ihmisiä, jotka tuovat laittomuuksia päivänvaloon. Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet laatimaan tasapainoisen järjestelmän, joka kannustaa työnantajia ratkaisemaan ongelmia sisäisesti, mutta antaa myös väärinkäytösten paljastajille mahdollisuuden kääntyä viranomaisten puoleen ilman, että heidän tarvitsee pelätä kostotoimia.”

Mitä seuraavaksi?

Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä muodollisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

WhistleB tarjoaa monikielisen ilmiantopalvelun, joka perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Palvelussa on kolme erilaista pakettia, jotka palvelevat Euroopan markkinoiden tarpeita ilmiantoon. ”Olemme erittäin kiitollisia mahdollisuudesta olla mukana edistämässä avoimuutta sekä torjumassa korruptiota ja muita väärinkäytöksiä kaikkialla EU:ssa”, Karin Henriksson sanoo.

WhistleB julkaisee pian vuosittaisen asiakastutkimuksensa tulokset organisaatioissa tapahtuneista ilmiannoista. Rekisteröidy täällä, jos haluat saada tutkimustulokset ja/tai osallistua tuloksiin liittyvään webinariin 1. huhtikuuta 2019 klo 10.00 CET

Lisätietoja WhistleB:n järjestelmästä: jätä yhteystietosi

Ota yhteyttä

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.