Uudenlaista vastuullisuutta: maailmanlaajuinen ilmoittaminen lisääntyy

23 helmikuun, 2021

Uudessa, vuoden 2021 riskien ja vaatimustenmukaisuuden kymmentä tärkeintä suuntausta käsittelevässä e-kirjassa ennustetaan, että olemme menossa kohti maailmanlaajuisen ilmoittamisen uudenlaista vastuullisuutta. Emoyhtiömme NAVEX Globalin julkaisema e-kirja sisältää WhistleB:n perustajan Karin Henrikssonin näkemyksiä. Hän on osallistunut maailmanlaajuista ilmoittamista käsittelevän artikkelin kirjoittamiseen.  

Artikkelissa tarkastellaan ilmoittamiseen liittyvän lainsäädännön suuntauksia eri puolilla maailmaa ja tutkitaan, miten tietyt aiheet, kuten luottamuksellisuus, ovat johdonmukaisesti ja näkyvästi esillä. Artikkelissa kerrotaan myös, miten organisaatiot voivat tehostaa whistleblowing-ilmoituksien hallintaa. Tässä ovat otsikot.

Euroopassa on odotettavissa merkittävä lainsäädännöllinen edistysaskel ilmoittajien suojaamisessa, kun uusi EU-direktiivi tulee voimaan jäsenmaiden kansallisissa lainsäädännöissä vuoden 2021 loppuun mennessä. 

”Odotamme uuden lain saavan aikaan kolme suurta muutosta. Ensinnäkin se parantaa ilmoittajien asemaa. Toiseksi se vahvistaa organisaatioiden roolia epäeettisen 

käyttäytymisen ja rikollisen toiminnan selvittämisessä. Kuten olemme jo huomanneet, se myös edistää whistleblowing-järjestelmien ammattimaistumista ja ilmoitusten käsittelyä”, Karin Henriksson ennustaa.

Korjaus: 

Korjaus e-kirjaan: EU-direktiivissä edellytetään, että vähintään 50 työntekijän organisaatioilla on turvallinen ja luottamuksellinen sisäinen raportointikanava. Direktiivin lopullisesta tekstistä jätettiin lopulta pois yli 10 miljoonan euron liikevaihdon tai omaisuuden raja-arvo. 

Yhdysvalloissa Securities and Exchange Commission (SEC) julkaisi vuonna 2020 täydennyksiä ilmoittajaohjelmaansa koskeviin sääntöihin. SEC:n tavoitteena on parantaa tutkintaprosessin selkeyttä ja avoimuutta, ja muutosten myötä ilmoituksien määrän odotetaan lisääntyvän.

Myös Aasian ja Tyynenmeren alueella ilmoittajien suoja on parantumassa. Merkittävää kehitystä on jo tapahtunut Australiassa, uudessa-Seelannissa ja Japanissa. Aivan kuten Euroopassa, uuden yhteisen lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa yritysten asianmukaiset ilmoituskäytännöt ja ilmoittajien suojelu. 

Eri puolilla maailmaa laadittujen uusien lakien keskipisteessä on ilmoittajan luottamuksellisuuden säilyttäminen. Jos se ei onnistu, tulevaisuudessa siitä voi aiheutua taloudellisia, maineeseen liittyviä ja jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Lisäksi ennustetaan urempia rangaistuksia ja sakkoja organisaatioille, jotka eivät toteuta vaatimustenmukaisia ilmoitusjärjestelmiä tai jotka ryhtyvät kostotoimenpiteisiin ilmoittajaa kohtaan.

Toinen maailmanlaajuinen whistleblowing-suuntaus on ilmoittajan määritelmän laajeneminen.  Aiemmin ilmoittajina pidettiin vain yritysten nykyisiä työntekijöitä, mutta EU-direktiivin, Australian täydennettyjen ilmoituslakien ja Japanin uuden lain määritelmissä suojelua ja ilmoitusmahdollisuutta on laajennettu myös muihin, kuten entisiin ja eläköityneisiin työntekijöihin sekä johtajiin.

Haluatko lisätietoja? Rekisteröidy 11.3. järjestettävään webinaariin

Voit myös lukea maailmanlaajuista ilmoittamista koskevan artikkelin NAVEX Globalin ilmaisesta e-kirjasta Top 10 Risk and Compliance Trends for 2021.

Ota yhteyttä

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.