Avoimuuden hyötyjä

Yritysten ja julkisen sektorin toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat monelle sidosryhmälle yhä tärkeämpi asia. Avoimuus on tunnetusti tekijä, jolla aikaansaadaan luottamusta. Luottamuksella rakennetaan sitoutumista. Ilman luottamusta ei synny bisnestä ja ilman sitoutuneita tekijöitä tai sijoittajia siitä ei myöskään tule kannattavaa.

Avoimuus luo puitteet parhaiden ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen. Tiedon jakaminen synnyttää uusia ideoita, haastaa vanhoja sekä ylläpitää luovuutta ja innovaatiota. Avoimessa organisaatiossa opitaan enemmän, paremmin ja nopeammin. Ripeästi muuttuvassa toimintaympäristössä kokeilukulttuuri on valttia. Tällöin hyödynnetään uusia asioita ja luovutaan vanhoista.

Läpinäkyvyydellä vähennetään yritystoimintaan liittyviä riskejä. Kun jokainen toimija tietää, että hänen suorittamiaan töitä voidaan tarvittaessa auditoida tai että tieto tekemisestä on julkisesti saatavilla, niin houkutus väärinkäytöksiin vähenevät. Tällä kitketään tehokkaasti korruptiota tai muita eettisiä rikkeitä. Kaikki hyötyvät, ja brändi säilyy kestävällä pohjalla.

Sulkeutunut toimintakulttuuri tuottaa kaikkien yllä kuvattujen myönteisten asioiden kääntöpuolen. Vaikutus bisnekseen on monella saralla kielteinen. Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien piirissä syntyy epäluulo. Löytyykö kaapista luurankoja? Onko liiketoiminta kestävällä pohjalla? Miksi asioista ei kerrota? Voiko heihin luottaa? Kun vaihtoehtona on yhteistyö toisen organisaation kanssa, voi hyvinkin olla että sulkeutunut yritys ei pysty luomaan lisäarvoa tuottavia verkostoja.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden kulttuuria aikaansaadaan tehokkaasti vain toimimalla edelläkävijänä. Edelläkävijä on proaktiivinen. Hakemalla ja itse luomalla tietoisesti omien (ja muiden) toimialojen verkostoja löydetään markkinarakoja ennen muita. Yhteinen ja jaettu tieto luo synergioita. Positiivinen avoimuus synnyttää vastavuoroisuutta. Asioistaan kertova taho on sellainen, jolle myös mielellään itse kertoo tärkeitä asioita. Edelläkävijyys tarkoittaa osallistavaa toimintatapaa, jossa hyviä käytäntöjä jaetaan ja kehitetään osallistavalla otteella. Avoimuus on valttia.

Whistleblowing palvelu

Whistleblowing palvelu, nimetön ja turvallinen eettisten rikkeiden ennaltaehkäisevä sähköinen ilmoituskanava, on osoittautunut tärkeäksi kestävän liiketoiminnan rakentamisen työkaluksi. Korruptiota tulee kitkeä, ennen kuin siitä muodostuu toimintakulttuuri tai ennen kuin se tuhoaa muutoin arvokkaaksi osoittautunutta brändiä. #metoo-kampanja on järisyttävällä tavalla paljastanut kaikkialla rehottavaa seksuaalista häirintää. Olisiko nimetön ilmiantokanava voinut paljastaa väärinkäytöksiä aikaisemmin? Suomessa kartellit, vaalirahoitus ja hyvä veli-verkostoissa tapahtuvia hämäräkauppoja olisi ehkä löydetty ennen kuin ne muodostivat riesan toimialoille ja siellä toimiville yrityksille.

whistleblowingNiklas Reuter
Konsultti, WhistleB
niklas.reuter@whistleb.com
WhistleB toimittaa helppokäyttöisen ja GDPR vaatimuksia täyttävän Whistleblowing ratkaisun.

Ota yhteyttä

Related articles

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).