WhistleB teki viidennen vuosittaisen asiakastutkimuksensa ilmoittamisesta eri organisaatioissa. Tutkimuksessa asiakkailta kysyttiin, kuinka he käyttävät ilmoitusjärjestelmää ja miltä raportit ovat näyttäneet. Taloudelliset väärinkäytökset ovat jälleen ilmoitusluettelon kärkipäässä. Niitä esiintyi reilussa 30 prosentissa raporteista yhdessä työpaikka-, terveys- ja turvallisuusongelmien kanssa. Jopa 60 prosenttia raporteista johti jatkotoimenpiteisiin.

– Tosiasia on, että yli puolet raporteista johti toimenpiteisiin. Jatkotutkimukset osoittavat myös, että yritysjohtajat saavat ilmoitusjärjestelmästä arvokasta tietoa. Järjestelmässä on kuitenkin oltava toimiva IT- ja dataturvallisuusratkaisu, jotta voidaan suojella sekä ilmoittajia, ilmoitettavia tietoja, seurantaa ja tutkimusprosessia, sanoo Gunilla Hadders, yksi WhistleB:n perustajista ja Senior Advisor.

Verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä saa aikaan luottamusta
Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot ilmoittivat verkkopohjaisen ilmoitusjärjestelmän suurimmiksi hyödyiksi paremman luottamuksen organisaatiota kohtaan sekä väärinkäytöksien havaitsemisen varhaisessa vaiheessa.

– Asiakkaamme sanovat selvästi, että nimettömän ilmoitusmahdollisuuden tarjoaminen on suorastaan kriittistä. Ihmiset haluavat ilmoittaa nimettömästi monista syistä: he pelkäävät negatiivisia seurauksia, heistä tuntuu siltä, ettei jokin ole oikein, tai he tuntevat epäiltyyn väärinkäytökseen osallisina olevat henkilöt, sanoo Karin Henriksson, WhistleB:n toinen perustaja ja Senior Advisor.

Edistyksellisillä johtajilla, jotka suhtautuvat yritysetiikkaan vakavasti, pitäisi jo olla vakiintunut prosessi käytössään. Prosessi tarjoaa työkalut ja turvalliset digitaaliset ilmoitusjärjestelmät, joiden avulla työntekijät uskaltavat avata suunsa. Samalla se myös vahvistaa yrityksen asemaa vastuullisena työnantajana.

EU:n uuden ilmoituksentekijän suojelua koskevan direktiivin vaatimukset
WhistleB:n uusi asiakastutkimus osoittaa, että organisaatioiden mielestä hyvä viestintä sekä nimetön ilmoittaminen ja vuoropuhelu ovat ratkaisevia tekijöitä luottamuksen aikaansaamiseksi ilmoitusprosesseissa. Tutkimus osoitti myös, että yli puolet kaikista vastaanotetuista raporteista johti toimenpiteisiin. EU:n direktiivissä vaaditaan, että organisaatio tarjoaa turvalliset kanavat väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Uusi laki on todellinen läpimurto, ja se muuttaa yrityksien toimintakenttää. Sen myötä ilmoittamista ja ilmoittajia suojellaan paremmin kuin koskaan aiemmin. Direktiivi suojaa työntekijöitä ja muita henkilöitä kostotoimilta heidän ilmoittaessaan rikosepäilyistä. Ensimmäistä kertaa kaikkien yli 50 hengen yrityksien on pakko tarjota ilmoitusjärjestelmä.

Tietoa WhistleB:stä
WhistleB on eurooppalainen ilmoituspalvelun tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.
WhistleB tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen ratkaisun anonyymiä ilmoittamista ja vuoropuhelua varten. WhistleB-järjestelmää käyttävät yritykset, viranomaiset ja organisaatiot yli 150 maassa. Järjestelmä noudattaa myös kansallisia tietosuojalakeja, kuten EU:n tietosuoja-asetuksia.
WhistleB on Navex Global -konsernin itsenäinen yksikkö, jolla on operatiivinen toiminta EU:n alueella.

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).