EU:n ilmoittajadirektiivi: vuonna 2021 määräaika tuhansille yrityksille

28 syyskuun, 2020

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ilmoittajia suojaavan direktiivin lähes vuosi sitten, ja nyt yli puolet EU:n 27 jäsenmaasta on alkanut laatia direktiiviin perustuvia kansallisia lakeja. Siirtymäajan päättymiseen on enää 15 kuukautta, ja kello käy vauhdilla niin lainsäätäjille kuin yrityksille, joiden on noudatettava uusia sääntöjä.

Direktiivi vaikuttaa Euroopassa satoihintuhansiin organisaatioihin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka työllistävät yli 50 henkilöä. Vaatimukset kohdistuvat kuitenkin ensin yrityksiin, joissa on vähintään 250 työtekijää.

Direktiivin vaikutukset organisaatioille

Direktiivi pyrkii suojaamaan ilmoittajia, jotka ilmoittavat EU:n lakien rikkomisesta. Tämä aiheuttaa organisaatioille paljon oikeudellisia vaatimuksia, joista yksi on sturvallisten ilmoituskanavien (esimerkiksi whistleblower-sivustojen ja -puhelinpalveluiden) käyttöönotto. Direktiivissä määrätään, että tällaisten kanavien tulisi olla:

on otettu käyttöön ja turvallisesti ja jotka toimivat turvallisesti siten, että ilmoittavan henkilön ja ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus suojataan ja muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin estetään

  • Artikla 9, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/1937

Vaikutuksenalaisten organisaatioiden on myös:

  • Tiedotettava työntekijöille käytettävissä olevista ilmoituskeinoista
  • Suojattava ilmoittajia irtisanomiselta, alentamiselta ja muilta kostotoimenpiteiltä
  • Valittava pätevä ja puolueeton henkilö tai tiimi käsittelemään ilmoitukset
  • Reagoitava ilmoituksiin kolmen kuukauden sisällä

Laki koskee julkisia ja yksityisiä organisaatioita sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää. Joulukuun 2021 määräaika koskee kuitenkin vain yrityksiä, jotka työllistävät vähintään 250 henkilöä. 50–249 työntekijän yrityksillä on toteutukseen kaksi vuotta lisäaikaa.

Lue lisää EU:n direktiivistä >

Kansallinen käyttöönotto hidasta

Kunkin jäsenmaan on muunnettava direktiivi laeiksi joulukuuhun 2021 mennessä. Kansallisten lainsäädäntöjen yksityiskohdat ovat todennäköisesti erilaisia, mutta niistä tulee käydä ilmi direktiivin ensisijainen tarkoitus: väärinkäytöksistä ilmoittajia on suojattava kaikkialla EU:ssa.

Kuten vuonna 2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) yhteydessä on huomattu, tietoisuus laista on melko vähäistä ennen kansallisten lakien vamistumista.

Ruotsissa on saatu aikaan merkittävää edistystä. 29. kesäkuuta 2020 tutkimuskomitea toimitti 802-sivuisen raporttinsa, joka sisältää ehdotuksen mukauttamisesta. Raportti toimitettiin kuukautta suunniteltua myöhemmin. Sen ehdotettu voimaantulopäivä on 1. joulukuuta 2021.

Sen sijaan Tanskassa prosessia on hidastanut koronavirusepidemia (kuten myös Portugalissa). Tanskalaiset aikovat saada toteutusehdotuksensa valmiiksi keväällä 2021, mikä on tavoitteena myös Suomessa.

Irlanti aloitti julkisen konsultoinnin kesäkuussa, kun taas Latvia pyysi yleisöä antamaan parannusehdotuksia omaan Whistleblowing-lakiinsa heinäkuussa. Samassa kuussa Slovenian oikeusministeriö toisti toiveensa direktiivin mukauttamisen priorisoinnista. Myös Bulgaria, Viro ja Kreikka ovat aloittaneet mukauttamisen vuoden 2020 aikana.

Muualla Euroopassa mukauttamisesta keskustellaan edelleen kiivaasti. Saksassa prosessia ovat viivästytteet poliittiset rikkomukset; Espanjassa on puolestaan ehdotettu useita lainsäädäntövaihtoehtoja, joista kongressi on hylännyt ainakin yhden. Tsekin ehdotusluonnosta ovat kritisoineet rankasti oppositiopuolueet ja järjestöt.

Muissa jäsenmaissa, kuten Italiassa, Belgiassa ja Itävallassa edistyminen on ollut vähäistä. Vaikka tähän joukkoon kuuluu myös Ranska, sen Sapin 2 -laissa edellytetään jo nyt, ettö vähintään 50 hengen yrityksissä on käytössä ilmoituskanava.

Tärkeimmät vaiheet direktiivin käyttöönotossa

Vaikka monet EU-maat eivät vielä ole aloittaneet mukauttamista, organisaatiot voivat varmistaa vaatimustenmukaisuuden jo nyt.

Selvin ja kiireellisin vaatimus on luottamuksellisen ilmoituskanavan toteuttaminen. Se on myös helpoin ja selkein vaihe yrityksille, joilla ei vielä ole ratkaisua käytössään.

Keskisuurille ja suurille organisaatioille sekä yrityksille, joilla on monimutkaisemmat riski- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset, paras ratkaisu on todennäköisesti suuryritystason ratkaisu, jonka avulla koko ohjelma on käytettävissä yhdellä alustalla. Se auttaa varmistamaan, että direktiiviin liittyvä koulutus, tiedotus ja käytännön velvoitteet ovat saumattomasti yhteydessä ilmoitusprosessiin.

Pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka vasta aloittelevat vaatimustenmukaisuuden toteuttamista, voidaan toteuttaa turvallinen ratkaisu muutamassa tunnissa, esimerkiksi uusi WhistleB:n käyttövalmis palvelu, joka on myös uuden direktiivin vaatimusten mukainen.

Lainsäädännön noudattaminen lisää arvoa

Yritysten valitsemasta tavasta riippumatta ilmoitusjärjestelmän toteuttamisen on oltava yksinkertaista mutta lainsäädännön mukaista.

George Washington Universityn riippumattomassa tutkimuksessa on havaittu, että ilmoitusjärjestelmien lisääntynyt käyttö parantaa yrityksen tehokkuutta. Menestyneimmät organisaatiot pitävätkin whistleblowing-järjestelmää tärkeänä työkaluna riskien vähentämiseksi ja työntekijöiden luottamuksen parantamiseksi, koska sen avulla mahdolliset väärinkäytökset voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.

Joulukuun 2021 määräajan lähestyessä tuhannet organisaatiot huomaavat, että direktiivin noudattaminen tuo mukanaan paljon muitakin etuja kuin vain rastin ruutuun.

Ota yhteyttä

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.