10 vuotta ilmoituksia ja WhistleB:tä kansainvälisenä whistleblower-päivänä

22 kesäkuun, 2021

23. kesäkuuta 2021 on kansainvälinen Whistleblower-päivä. Sinä päivänä kunnioitetaan ihmisiä, jotka tekevät ilmoituksen havaitsemistaan tai epäilemistään epäeettisistä tai laittoimista asioista. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi myös 10 vuotta WhistleB:n perustamisesta. Haluamme juhlistaa koko maailman ilmoittajia tekemällä katsauksen siihen, miten asiat ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Muistelemme myös WhistleB:n omaa, pientä osaa muutoksen aikaansaamisessa.

Lue Karin Henrikssonin haastattelu. Karin oli mukana perustamassa WhistleB:tä, joka on nyt osa NAVEX Global -konsernia.


Miten asenteet ilmoittamista kohtaan ovat muuttuneet viimeisten 10 vuoden aikana? 

Muutos on ollut merkittävä. Kun perustimme WhistleB:n 10 vuotta sitten, ihmiset kysyivät toisinaan, mihin whistleblowing-järjestelmää tarvitaan. Täällä Pohjoismaissa, jotka tunnetaan matalista organisaatioista ja ehkäpä vähemmän hierarkkisesta johtajuustyylistä ja avointen ovien käytännöstä, ihmiset olettivat kaiken olevan läpinäkyvää. Muualla Euroopassa, kuten tuohon aikaan Ranskassa, saimme vastaukseksi ”tämä ei sovi kulttuuriimme”. Joissakin maissa, kuten Espanjassa ja Portugalissa, oli säännöksiä, jotka rajoittivat nimetöntä ilmoittamista. Tämä johtui todennäköisesti nimettömän ilmoittamisen negatiivisiin puoliin liittyvistä käsityksistä.

Nykyään tiedämme, että mikään organisaatio ei ole turvassa, vaikka siellä olisi fantastinen kulttuuri ja hyvä johtajuus. On aina mahdollista, että henkilö voi toimia epäeettisesti. Yritykset ymmärtävät väärinkäytösten paljastamisen arvon, olipa kyse sitten riskien vähentämisestä, kustannusten vähentämisestä, brändin suojelusta, kestävyydestä, työntekijöiden hyvinvoinnista tai tulevan EU:n lainsäädännön noudattamisesta, joka edellyttää väärinkäytösten paljastamiskanavaa organisaatioille, joissa on vähintään 50 työntekijää.


Mikä on saanut aikaan sen, että ilmoittajiin suhtaudutaan suotuisammin?

Haluaisin korostaa useita erityisiä tapahtumia, jotka ovat kiihdyttäneet muutosta. Aloitetaan merkittävimmästä, #MeToo-liikkeestä. Seksuaalinen häirintä oli lakaistu maton alle jo pitkään. Sitten se tuotiin yhtäkkiä esiin tämän liikkeen ja useiden vahvojen, värikkäiden persoonallisuuksien kautta. Väärinkäytösten paljastamisesta tuli hyväksyttävämpää, ilmiantajia kuunneltiin ja heitä uskottiin. Sosiaalinen media ja muu media toimivat kuitenkin ilmiantokanavina, joita käytettiin muutoksen aikaansaamiseksi. Me puolestamme haluamme luoda organisaatioille turvalliset kanavat, jotta ongelmat voidaan hoitaa organisaation sisällä (mahdollisuuksien mukaan). 

Toinen ”tapahtuma” oli Cambridge Analytican dataskandaali, tapaus, jonka yhteydessä huomasimme myönteisempää sävyä tiedotusvälineiden raportoinnissa. Ilmiantaja julistettiin sankariksi, ei häiriköksi tai epälojaaliksi henkilöksi. Tämä äänensävyn muutos vaikutti merkittävästi myös asenteisiin.

Lopuksi lait eri puolilla maailmaa ovat alkaneet heijastaa tätä täydellistä asennemuutosta. Olemme nähneet tiukempia tietosuojalakeja, vahvempia ilmoittajia suojaavia lakeja ja ilmoittajiin kohdistuvien kostotoimien vastaisia lakeja. Kaikki nämä parantavat ilmoittajien turvallisuutta ja edistävät liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.


Miten yritykset ovat reagoineet?

Kaikki tämä vaikutti myös yritysten whistleblowing-toimintaan. Suuryritykset ja vaikutusvaltaiset sijoittajat halusivat osoittaa nollatoleranssinsa ja toimia kaikkea epäeettistä käyttäytymistä vastaan – seksuaalista häirintää, korruptiota, rahanpesua ja niin edelleen. Tällaisten ongelmien kitkeminen on kuitenkin vaikeaa ilman luotettavia todisteita, jotka tulevat riittävän nopeasti vain ongelmista kärsiviltä tai niitä epäileviltä. 

Näin ollen huomattiin työpaikan väärinkäytösten paljastajien arvo ja se, miten tärkeää on antaa heille mahdollisuus tuoda asiansa esille turvallisesti. Koska ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen hyvissä ajoin on vähemmän vahingollista ja kallista, organisaatiot ovat alkaneet etsiä järjestelmällisempää lähestymistapaa väärinkäytösten paljastamiseen aina oikean kulttuurin luomisesta tapausten asianmukaiseen hallinnointiin ja tarvittaessa tutkimiseen. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöille ja muille sidosryhmille annetaan oikeus tehdä ilmoitus nimettömästi, useimmissa tapauksissa se tarkoittaa vankkojen, turvallisten ja luotettavien kanavien toteuttamista väärinkäytösten paljastajien kannustamiseksi.


Miten EU:n ilmoittajia suojaava direktiivi vaikuttaa alueen markkinoihin ja ilmoittajiin? 

Toivottavasti tärkein vaikutus on direktiivin tarkoitus – tuoda esiin EU:n lainsäädäntöä rikkova käyttäytyminen tekemällä ilmoittajien huolenaiheiden esiin tuomisesta turvallisempaa. 

Käytännössä se tarkoittaa, että kaikilla Euroopan unionissa toimivilla yrityksillä, joilla on vähintään 50 työntekijää, on oltava ilmoituskanava, jossa ihmiset voivat raportoida epäillyistä väärinkäytöksistä, ja että kaikki ilmoittajat pysyvät suojattuina ja heidän henkilöllisyytensä luottamuksellisina. On luotava riippumattoman henkilön tai heinkilöiden hallinnoima prosessi, jolla näitä tapauksia seurataan ja ilmoittajalle voidaan antaa palautetta. On ennenkuulumatonta asettaa ilmoittaja asetuksen keskiöön.

Tämän seurauksena tuotteidemme kysyntä on nykyisin aivan toisenlaista. On syntynyt uusi markkina-alue.


Millainen tämä 10-vuoden matka on ollut WhistleB:lle?

Se on ollut upea! Ja vaikka asenteet, säännökset ja markkinat ovat muuttuneet (parempaan suuntaan, onneksi), syymme on pysynyt samana. WhistleB:n perustajina sekä Gunillalla että minulla oli vastuullisuus- ja liiketoimintaetiikan tausta. WhistleB halusi alkaen tehdä yritysmaailmasta, yhteiskunnasta ja organisaatioista avoimempia ja läpinäkyvämpiä. 

Tämä on myös ohjannut WhistleB-järjestelmän tarkoitusta. Olimme nähneet, että ilmoittajille oli tarjolla puhelinnumeroita, noudattivat Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley-lakia vuonna 2002. Ne eivät kuitenkaan olisi yhtä käyttökelpoisia Euroopassa monien kieliemme ja tiukempien tietosuojalakiemme kanssa. Olimme myös vahvasti sitä mieltä, että elleivät ilmoittajat luottaisi järjestelmään, he eivät kertoisi asioista eivätkä yritykset puolestaan saisi suurinta mahdollista arvoa ilmoituksista. 

Niinpä aloimme selvittää, miten ilmoituksen voisi tehdä turvallisesti monilla eri kielillä, jotta kynnys raportoida olisi mahdollisimman matalalla. Kehitimme verkkopohjaisen alustan ilmiantotapausten turvalliseen hallintaan ja rakensimme alusta alkaen mahdollisuuden vuoropuheluun nimettömän ilmiantajan kanssa. 

On todella palkitsevaa nähdä nyt, että useimmat organisaatiot ovat samalla matkalla. Tämä vuosikymmen on ollut ajanjakso, jolloin yritykset ovat nousseet yhteiskunnallisten velvollisuuksiensa tasolle ja pyrkivät avoimuuteen ja eettisempiin käytäntöihin. Väärinkäytösten paljastamisesta on tullut yhä suurempi osa näitä ponnisteluja.


Miten yritys on kasvanut? 

Monien vuosien ajan kasvoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja heidän tarpeidensa tahdissa. Vuoden 2019 lopussa meistä tuli osa NAVEX Globalia. Tämä on antanut meille mahdollisuuden panostaa entistä enemmän palvelumme online-kehittämiseen ja olla osa johtavaa vaatimustenmukaisuus- ja riskiyritystä, mikä tarkoittaa, että asiakkaamme voivat nyt hyötyä monista muista vaatimustenmukaisuus-, ESG- ja riskityökaluista. 

Tiimimme on ollut myös keskeinen menestystekijä kasvussamme. Meillä on upea ryhmä ihmisiä, jotka ovat työskennelleet eri maissa ja verkossa vuosia. Olimme muita edellä etätyöskentelyssä, mutta se vaatii omaehtoisia työntekijöitä, jotka ovat vastuullisia ja oma-aloitteisia. Ja meillä on juuri tällaisia ammattilaisia tiimissämme.

Näkemykseni on, että olemme erittäin vahvassa asemassa kasvun jatkumisen kannalta, koska meillä on kymmenen vuoden kokemus verkkopohjaisesta whistleblowing-alustasta. Nykyään organisaatiot janoavat digitaalisia ratkaisuja vaatimustenmukaisuus- ja riskiasioissa, ja meillä on todella etulyöntiasema väärinkäytösten paljastamiseen.  


Miten tuote on kehittynyt? 

Olemme olleet digitaalisia alusta asti, ja olemme viime aikoina panostaneet merkittävästi online-käyttöönottoon, ostamiseen ja ympäröivien prosessien yhä suurempaan digitalisointiin. 

Käyttäjäystävällisyys on aina ollut etusijalla. Haluamme poistaa ilmoittamiseen liittyvää draamaa tekemällä ilmoituskanavasta helppokäyttöisen ilmoittajille. Sen on oltava helppokäyttöinen myös niille, jotka hallinnoivat tai tutkivat tapauksia, jotta he voivat hyödyntää strukturoitua prosessia ja noudattaa uusia määräyksiä helposti. Tämä on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille, joita on runsaasti ja joiden tiedämme tarvitsevan apuamme lähivuosina.

Tätä yksinkertaisuutta käytössä ei kuitenkaan pidä erehtyä luulemaan ominaisuuksien yksinkertaisuudeksi. Vuosien varrella meitä ovat ohjanneet asiakkaiden pyynnöt, joiden myötä olemme lisänneet monipuolisia toiminnallisuuksia. Järjestelmä mahdollistaa vuoropuhelun nimettömien ilmoittajien kanssa. Se tarjoaa erilaisia käyttöoikeuksia ja suojatun viestinnän käyttäjien kesken. Yritykset voivat valita eri kanavia erityyppisille ilmoituksien vastaanottajille tai ilmoittajille sekä kehittyneitä tilasto- ja raportointitoimintoja.

Sen vuoksi olemmekin viime aikoina panostaneet paljon palvelun pakkaamiseen. Haluamme, että asiakkaamme voivat valita vain sen, mitä he tarvitsevat, ehkä vain yhden kielen pienemmälle kansalliselle yritykselle, mutta esimerkiksi yli 60 kieltä ja erilaisia kanavia monikansalliselle yritykselle.


Mikä on mielestäsi WhistleB:n tuotteen markkinarako nykyisin?

Olemme erityisen hyviä auttamaan eurooppalaisia yrityksiä toteuttamaan whistleblowing-järjestelmän yksinkertaisesti ja nopeasti, mukaan lukien vankka perehdytysprosessi – yrityksen koosta riippumatta. Järjestelmämme on Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen ja noudattaa EU:n ilmoittajia suojaavaa direktiiviä


Mitä voimme odottaa WhistleB:n tuotteelta jatkossa?

Kun liityimme osaksi NAVEX Global -konsernia, olemme entistäkin vahvemmassa asemassa ja voimme kehittää WhistleB-palvelua nopeammin, koska digitalisointi kiihdyttää sekä vaatimuksia että ratkaisuja. WhistleB on jatkossakin vahva, erillinen tuote NAVEX Global -palveluvalikoimassa, pääasiassa eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat myös kansainvälisesti.  Näemme myös, että tietosuojakysymys on erittäin tärkeä eurooppalaisille asiakkaille, ja keskitymme siihen jatkossakin. NAVEX Global -tuotteena odotamme voivamme tarjota laajemman vaatimustenmukaisuuspalvelutarjonnan asiakkaille, yhdeltä toimittajalta.

Haluan myös korostaa WhistleB-kumppanuusohjelmaamme. Olemme työskennelleet kumppaneiden kanssa pitkään, mutta tällä hetkellä Euroopassa on kasvava kysyntä ammattilaisilta, kuten asianajotoimistoilta, tutkijoilta, työllisyysasiantuntijoilta ja muilta, jotka tekevät yhteistyötä kanssamme. WhistleB tarjoaa turvallisen, käyttäjäystävällisen, verkkopohjaisen alustan, ja kumppanimme tarjoavat asiantuntemusta tapausten käsittelyyn ja tutkimiseen. 

Meillä on aktiivisia kumppaneita ympäri Eurooppaa, ja keskinäiset asiakkaamme hyötyvät kahden organisaation asiantuntemuksesta, joka kattaa tapausten vastaanottamisen, käsittelyn ja tutkimisen. 


Miltä tilanne näyttää ilmoittamisen ja ilmoittajien osalta 10 vuoden kuluttua? 

Uskon, että ensi vuosikymmenellä organisatorinen väärinkäytösten paljastamisjärjestelmä on osa normaalia toimintaa – kukaan ei enää ihmettele sitä. Yritysten vastuu on kasvussa ja pyrimme kukistamaan korruption, joka on niin tuhoisaa yhteiskunnalle, häirinnän, joka voi johtaa niin paljon tuskaan, ja muun yhteiskunnallisesti vahingollisen käyttäytymisen.

Lojaalius työnantajaa kohtaan tarkoittaa vastuuta ilmoittaa asioista sisäisesti, lojaalius työntekijöille tarkoittaa sitä, että se on mahdollista turvallisesti. 

Väärinkäytösten paljastajia pidetään ammatillisen tai moraalisen koskemattomuuden majakoina, muutoksen taimina ja organisaation tai sen verkoston lisäarvon tuojina. Ainakin toivon niin!


Hyödyllisiä whistleblowing-resursseja tänä 10-vuotispäivänä ja maailman whistleblower-päivänä

Kannustaaksemme ja antaaksemme organisaatioille mahdollisuuden kannustaa ilmoittajia ja väärinkäytösten paljastamista tarjoamme seuraavat tiedot:

Hyvää kansainvälistä Whistleblower-päivää!

Karin Henriksson, perustaja ja Senior Advisor, WhistleB 
karin.henriksson@whistleb.com
+46 70 444 32 16

Ota yhteyttä

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.