Näringslivet har agerat efter höstens kampanjer mot sexuella trakasserier genom att skaffa visselblåsartjänster. Företaget WhistleB redovisar att antalet nya kunder mer än tiodubblat och de inkomna rapporterna om missförhållanden ökat med 500 procent.

 

“Vi kopplar den dramatiska ökningen till Metoo-kampanjen. Det är viktigt för företag att erbjuda en säker lösning, där de kan hantera uppgifter seriöst och i allvarliga fall göra en ordentlig utredning”, säger Gunilla Hadders, grundare och delägare i WhistleB, ett företag som tillhandahåller visselblåsartjänster globalt.

 

“Den här kanalen ska inte ta över vanlig kommunikation med chefen men vi vet av erfarenhet att det inte räcker och vissa ärenden är särskilt känsliga.”, fortsätter Hadders.

Att kunna vara helt anonym gör också att fler vågar rapportera om händelser och att ledningen internt kan ta tag i problemen. Det gör det även möjligt för ledningen att ställa följdfrågor utan att avslöja visselblåsarens identitet.

Läs hela artikeln på Dagens Industri, Nyheter

För mer information: kontakta Gunilla Hadders, [email protected]

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.