WhistleB talare på Affärsvärldens Compliance dag

Compliancefunktionen växer så det knakar på de flesta organisationer, i takt med att regelverken blir fler och mer komplexa. Den 18 maj anordnas i Stockholm ett nytt branschforum för dig som arbetar med compliancefrågor, där du får ta del av casepresentationer av företag som arbetar i framkant med compliance.

WhistleB talar under rubriken: Vad krävs av en trovärdig visselblåsartjänst? 

Visselblåsning är ett effektivt compliance redskap. I ett nytt lagförslag föreslås arbetstagare få ett särskilt skydd när det slår larm, både internt men även externt.
–    Vad säger det svenska lagförslaget?
–    Hur öka sannolikheten att få in affärskritiska tips?
–    Vad är viktigt för en effektiv och korrekt ärendehantering?

Mera om Compliance Forum

Contact

Your message was successfully send. We will get in contact with you as soon as possible.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.