WhistleB har genomfört en undersökning bland nordiska företag som visar att visselblåsning via webben numera är överlägset som rapporteringskanal.

– Det är hög tid för våra bolagsstyrelser att uppmärksamma den nya lagen och underlätta för visselblåsare att slå larm internt, säger Karin Henriksson på WhistleB, Whistleblowing Centre.

Resultaten stärks av en undersökning från antikorruptionsorganisationen ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. ACFE´s undersökning visar att nästan 60 procent av alla visselblåsarärenden numera görs online. Det som är vikU1Q0751tigt för visselblåsarna, och får dem att våga ta steget, är datasäkerheten och möjligheten att vara anonym. Att webben blir alltmer integrerad med våra mobiltelefoner har också en inverkan.

– Det är ytterst företagsstyrelsens ansvar att se till att medarbetare och även leverantörer kan larma enkelt, tryggt och anonymt. Alla företag som har nolltolerans mot korruption, diskriminering och miljöbrott bör därför se till att ha en lättillgänglig och säker webbkanal för den här typen av ärenden. Vi har nu fått bekräftat att visselblåsare helst larmar anonymt via webben, säger Karin Henriksson på WhistleB, Whistleblowing Centre.

Lagen om stärkt skydd för visselblåsare trädde i kraft vid årsskiftet. Den innebär att visselblåsare som utsätts för repressalier kan få rätt till skadestånd. Grundregeln är att visselblåsaren först ska slå larm internt för att få skydd av lagen – och för det krävs en enkel och säker kanal.

KKarin Henriksson Partner WhistleBontakt:

Karin Henriksson, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre
070-444 32 16, karin.henriksson@whistleb.com

WhistleB erbjuder visselblåsartjänster till företag, myndigheter och organisationer. Vi arbetar på en global marknad med kunder i drygt 100 länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi har personal i Brasilien, Hongkong, Indien, Mexiko, Nederländerna och Schweiz. Vi hjälper våra kunder att minska sina risker och stärka sitt resultat med hjälp av hög företagsetik och visselblåsartjänster i framkant.  

Läs mer på ACEF Inight: http://acfeinsights.squarespace.com/acfe-insights/2017/1/4/nordic-compliance-professionals-prefer-web-based-whistleblowing-channels

 

Contact us

Related articles

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).