Compliancefunktionen växer så det knakar på de flesta organisationer, i takt med att regelverken blir fler och mer komplexa. Den 18 maj anordnas i Stockholm ett nytt branschforum för dig som arbetar med compliancefrågor, där du får ta del av casepresentationer av företag som arbetar i framkant med compliance.

WhistleB talar under rubriken: Vad krävs av en trovärdig visselblåsartjänst? 

Visselblåsning är ett effektivt compliance redskap. I ett nytt lagförslag föreslås arbetstagare få ett särskilt skydd när det slår larm, både internt men även externt.
–    Vad säger det svenska lagförslaget?
–    Hur öka sannolikheten att få in affärskritiska tips?
–    Vad är viktigt för en effektiv och korrekt ärendehantering?

Mera om Compliance Forum

 

affärvärlden

 

Contact us

Related articles

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).