trakasserier Almi har nyligen lanserat en visselblåsarkanal, och även en kanal för att kunna rapportera om trakasserier och kränkande särbehandling. I denna intervju delar Almis hållbarhetschef Håkan Zinders med sig av erfarenheter kring implementeringen. Jag tycker man ska lägga extra mycket tid på att förklara och förankra varför man inför dessa kanaler.” konstaterar Håkan Zinders.

Almi har valt att implementera ett visselblåsarsystem, varför?

Det känns viktigt att man ska ha möjlighet att uppmärksamma oss på misstankar om olika typer av överträdelser eller brott i vår verksamhet. Vi är en offentlig aktör och eventuella felaktigheter som begås kan helt enkelt skada oss dyrt och då tänker jag främst kopplat till förtroendet för oss som aktör och vårt varumärke. För både ledningen och ägare är ett visselblåsarsystem något av en hygienfaktor.

Vad har varit viktig för Almi gällande visselblåsarsystemet?

Självklart är möjligheten till anonymitet för visselblåsaren viktig. Sen är det även viktigt att systemet är lätt att arbeta i. När det gäller denna typ av anmälmaningar så vet man inte riktigt hur och på vilket sätt dessa kommer in. Då känns det bra att ha ett system som är enkelt och relativt flexibelt att administrera ärenden i.

Ni inrättar även en separat kanal för att kunna rapportera om trakasserier och kränkande särbehandling, berätta!

På Almi har vi nolltolerans mot olika typer av kränkande särbehandling och trakasserier. Det kändes därför naturligt att komplettera med en egen kanal för det ändamålet. Kanalen stödjer helt enkelt vårt interna arbeta med dessa frågor, även om den inte ersätter normala anmälningsvägar om någon uppfattar sig ha blivit kränkt eller trakasserad i sitt arbete, dvs att man pratar med chefen eller chefens chef osv. För denna kanal är HR på moderbolaget mottagare av eventuella inkomna anmälningar.

Ni har nyss gått igenom en implementeringsfas, vad skulle du vilja ge för råd till andra?

Jag tycker man ska lägga extra mycket tid på att förklara och förankra varför man inför dessa kanaler. I vårt fall var det naturligt och kunde synkas med att vi implementerade en Uppförandekod i bolaget. Då blir det lättare att förklara vilka skyldigheter och förväntningar som finns på alla som kopplingar till Almi, dvs styrelseledamöter, medarbetare och konsulter. Även att vi på ledningsnivå är måna om att kunna följa upp efterlevnad av vår kod, policyer och riktlinjer.

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.